Ana içeriğe atla
Image
Dijital
Share

Dijital Güçlendirme

İletişim teknolojilerindeki gelişme, sosyal medyanın yaygınlaşması ve iletişim araçlarının hızlı dönüşümüyle birlikte dijital iletişim mecraları STÖ’lerin hedef kitlelerine ulaşmak için en önemli araçlar haline geldi. Bunun yanında çalışma biçimlerinin de dijitalleşmesi STÖ’lerin bu alandai ihtiyaçlarını arttırarak çeşitlendirdi. Sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten STGM dijital güçlendirme alanında da çalışmalarını zenginleştirerek sürdürüyor.

Dijital Güçlendirme ve STGM’nin Yaklaşımı

2004’ten bu yana Türkiye’deki hak temelli STÖ’lerin güçlendirilmesi için çalışmalar yürüten STGM, STÖ’lerin kendi yapabilme kapasitelerini arttırmayı bir ilke olarak benimsemiştir. Kapasite güçlendirme çalışmaları kapsamında başlayan ilk dijital güçlendirme çalışmaları da STGM’nin kurulduğu ilk yıllara rastlıyor. 2005’te Microsoft’la birlikte gerçekleştirilen bilgisayar okuryazarlığı ve ofis programları eğitimi ile Türkiye’deki STÖ temsilcilerine yönelik uygumalı eğitimler bilgisayar laboratuvarlarında gerçekleştirildi. Teknolojik dönüşümle birlikte özellikle sosyal mecraların ortaya çıkmasıyla birlikte iletişim eğitimleri içerisine eklenerek devam eden güçlendirme çalışmaları 2014 ile birlikte kendisi ayrı bir güçlendirme başlığı haline geldi.

TechSoup Yazılım Bağışı ile Dijital Güçlendirme Ekseni Büyüdü

TechSoup’un dünyada 65’ten fazla ülkede sürdürdüğü yazılım bağışı programını Türkiye'ye taşıyan STGM, STÖ’lerin hem global yazılım bağışlarından faydalanmasının önünü açtı, hem de bu alanda büyük teknoloji firmaları ile sivil toplum arasında bir köprü vazifesi görmeye başladı. Bugün Türkiye’deki STÖ’ler donör firmaların şartlarını karşıladıkları takdirde yazılım ve servisleri ücretsiz veya önemli indirimlerle ulaşabiliyor. Bu sayede Google, Microsoft, Amazon Web Services, BitDefender, Zoom gibi pek çok dünyaca tanınmış yazılım STÖ’lere ulaşabiliyor. TechSoup Türkiye web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

Dijital Güçlendirme Çalışmaları

Yazılım ve web servislerinin STÖ’ler için daha kolay erişilebilir hale gelmesinin yanında dijital güçlendirme için eğitim, kurumsal destek gibi başlıklarda da çalışmalarını yürüten STGM ,Kaynak Merkezi Projesi ile birlikte bu alanı genişletti. Bu kapsamda farklı ihtiyaçlara sahip STÖ’ler için eğitim çalışmaları organize etmeye başladı ve daha önce dijital iletişim ekseninde yürüttüğü kapasite geliştirme çalışmalarını da bir dijital güçlendirme programına dönüştürdü. Bu programın yanında STGM’nin yürüttüğü farklı proje ve işlerde dijital güçlendirme eksenini de içererek pek çok alanla dijitalin birleşmesini sağladı. Savunuculuktan kaynak yaratmaya, web yönetiminden dijital iletişim stratejisine ve veri okuryazarlığına kadar pek çok başlıkta sivil topluma destekler sunmaya ediyor. STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamındaki eğitimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Aynı zamanda Techsoup Türkiye’nin teknoloji partnerleri ile olan işbirliklerini de güçlendirerek Google ve Microsoft’un Sivil toplum ve kamu kurumlarıyla olan çalışmalarında içerik üretme, eğitim verme, danışmanlık gibi çalışmaları sürdürdü.

İlgili Eğitim