Ana içeriğe atla

Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu (Ekim 2015 - Kasım 2016)

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından "Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu (Ekim 2015 - Kasım 2016)" yayımlandı.
Yazar / Editör:
Melike Tokatlıoğlu, Nejat Taştan, Nur Tüysüz, Pelin Oral
Yayın Yılı:
2016
Konu:
İfade Özgürlüğü
Yayım Dili:
Türkçe
Yayınlayan:
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği
Share

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından "Toplantı ve Gösteri Hakkı İzleme Raporu (Ekim 2015 - Kasım 2016)" yayımlandı.

Türkiye mevzuatında toplantı ve gösteri hakkına ilişkin mevzuatı uluslararası standartlara göre değerlendirmek, uygulamada karşılaşılan ihlaller ve ayrımcılığı saptamak üzere hazırlanan raporda; yasa yapıcılar ile ilgili kamu otoritelerine yol gösterici olması, toplantı ve gösteri özgürlüğü ile ilgili mevzuatın demokratik standartlara kavuşması barışçıl gösteri hakkının herkes tarafından özgürce kullanılabilmesi amaçlanıyor.

1.10.20105-10.11.2016 dönemini kapsayan rapor; yazılı ulusal ve yerel basın internet medyası, Adalet Bakanlığı istatistikleri, milletvekilleri tarafından mecliste verilen soru önergeleri, yerel mahkemelerce verilen kararlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları, Kamu Denetçiliği Kurumu kararlarının taranması ve ilgili kamu kuruluşlarına yapılan bilgi edinme başvurularına dayanıyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Haziran 2024