Ana içeriğe atla
Image
iş ilanı
Share

ELELE Destek Hibe Programı Bağımsız Değerlendirici Arıyor

ELELE Destek hibe programının açık çağrısına gelen başvuruları değerlendirmek üzere bağımsız değerlendiriciler aranıyor. 

Adaylar Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Bağımsız Değerlendirici” yazarak, en geç 17 Ağustos 2022 tarihine kadar [email protected] adresine iletebilirler.

Görev Tanımı

ELELE DESTEK hibe başvuruları 15 Eylül 2022 tarihinde sonlanacak ve izleyen 20 gün içinde başvurular
değerlendirilecektir. Hibe programına sunulan proje tekliflerinin değerlendirme ve seçim aşamaları şu şekilde olacaktır:

  • Proje başvuru formunun ve eklerinin değerlendirilmesi,
  • Projeler için başvuru sahibi tarafından sunulan destekleyici belgelere dayanarak projenin, başvuru sahibinin, eş-başvuranların ve iştirakçilerin uygunluğunun kontrol edilmesi.

Programda görev alacak değerlendiricilerin aşağıda belirtilen profile uygun niteliklere sahip olması beklenmektedir:
Genel mesleki deneyim

  • En az 10 yıllık Profesyonel Deneyime Sahip olmak,
  • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi bilgisine sahip olmak,
  • Teklif Çağrısı değerlendirme sürecinde bulunmuş olmak,
  • AB tarafından fonlanan hibe sözleşmeleri veya hibe programlarının uygulama sürecinde bulunmuş olmak tercih nedenidir.

Özel mesleki deneyim
Aşağıdaki konuların tamamında deneyim sahibi olup, birinden veya birkaçından en az 5 yıl tecrübeye
sahip olmak:

  • Kurumsal Kapasite Geliştirme
  • Sivil Toplum Kuruluşları için uygulanan hibe programları,
  • AB mali yardımları kapsamında STK’lara yönelik uygulanan projelerde çalışmış olmak (hibe projeleri dahil Uzman, eğitmen vb. olmak) tercih sebebidir.
  • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi tercih nedenidir.

Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen proje tekliflerinin hazırlık aşamasına katılmamış veya uygulama aşamasında görev almayacak kişiler olmalıdır. Bağımsız değerlendiriciler üyesi oldukları STÖ’lerin başvurularını değerlendiremeyeceklerdir. Adayların Elele Projesi konsorsiyumu ile herhangi bir organik bağı (YK üyesi, örgüt üyesi veya çıkar çatışması yaratacak vb durumlar) olmamalıdır.

İlgili Eğitim