Skip to main content
Image
plan
Share

204- İzleme ve Değerlendirme

Eğitim Hakkında

Faaliyet alanlarımız, ilgilendiğimiz, öncelik verdiğimiz konular birbirinden farklı olsa da aslında hepimiz sivil alanda aynı amaç için çaba gösteriyoruz. Kendimize dert edindiğimiz bir takım toplumsal sorunların çözümüne katkı sunacak girişimleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Planlar yapıyor, kaynak yaratmaya çalışıyor, proje ve programlar geliştirip uyguluyoruz. 

  • Peki  planlarımızı, projelerimizi ne düzeyde hayata geçirebiliyoruz?
  • Ne gibi ilerlemeler kaydediyoruz? 
  • Hedef kitlemizde, çalıştığımız alanda ne gibi değişimler görüyoruz?

İşte izleme ve değerlendirme bu sorulara yanıt vermek için kullanacağımız yöntem ve yaklaşımları kapsar. 
204- İzleme ve Değerlendirme başlığı farklı örneklerle izleme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramları, göstergelerin işlevi, gösterge belirleme ve izleme ve değerlendirmenin planlama ve raporlama ile ilgili yönlerini ele alıyor. 

Neler Öğreneceksiniz?
  • İzleme ve değerlendirmenin temel kavramlarını,
  • İzleme ve değerlendirme süreçlerinin işlevini ve yanıtlamaya çalıştığı soruları,
  • Kavramsal çerçeve ve göstergeler gibi bazı ana unsurları,
  • İzleme ve değerlendirmenin planlama ve raporlama yönlerini öğreneceksiniz.
Ne Kadar Zaman Ayırmalısınız?

Yüz yüze yapılacak “204- İzleme ve Değerlendirme” dersi için 3 gün ayırmanız yeterli. Bu yüz yüze eğitim 25-26-27 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Image
YouTube Kanalı

"Biçilmiş Kaftan" Ismarlama Eğitim Programı

“Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı, sizlerin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda bizimle birlikte tasarlanan ve planlanan özelleştirilmiş bir kapasite güçlendirme desteği.

Course Calendar