Ana içeriğe atla
Image
biçilmiş kaftan
Share

“Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı

Kim bilir kaç defa “ah keşke şu konuda bir eğitim olsa!” diyerek, sivil toplum haberlerine eriştiğimiz web sayfalarındaki eğitim duyurularını inceledik, çeşitli kurumlardan aldığımız e-bültenlerin içerisinde kaybolduk ya da sağa sola sorduk.

İşte bu “ah keşke” için bir çözüm önerisi “Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı. Program, bizlerin belirlediği ihtiyaçlar doğrultusunda bizimle birlikte tasarlanan ve planlanan özelleştirilmiş bir çevrim içi kapasite güçlendirme desteği. Bir başka deyişle özel ve belirli bir konuda eğitim ihtiyacımızı, bir uzman veya bir eğitmen tarafından bize özel hazırlanmış 2 günlük- toplamda 16 saatlik- çevrim içi bir eğitim programı ile karşılama fırsatı.

Image
bicilmis_kaftan

Biçilmiş Kaftan Ismarlama Eğitim Programı Nasıl İşliyor?

Adından da anlaşılacağı gibi program tam bizim için biçilmiş kaftan! Programın işleyişi 5 adımdan oluşuyor:

  • Birinci Adım, Modeli Belirleme: Önce bir araya geliyoruz ve yaratmak istediğimiz değişime bir adım daha yaklaşmak  için ihtiyaç duyduğumuz eğitim konusunu belirliyoruz. 
  • İkinci Adım, Ölçü Alma: Ardından “Biçilmiş Kaftan” Ismarlama Eğitim Programı’na ait başvuru formunu eksiksiz, net ve açıklayıcı bir şekilde doldurup başvurumuzu yapıyoruz. 
  • Üçüncü Adım, İlk Prova: Değerlendirme sonucunda STGM bizimle bağlantıya geçiyor ve ihtiyaç duyduğumuz eğitim konusunda bir çevrimiçi bir görüşme yapıyoruz. Yaptığımız görüşme çerçevesinde STGM ihtiyaç duyduğumuz eğitim konusunda çalışan bir uzmanın ya da eğitmenin hazırladığı eğitim programını bizimle paylaşıyor. En fazla 2 günlük çevrim içi bir eğitim programı uygulayabiliyoruz.
  • Dördüncü Adım, Son Prova: Lojistik hazırlıklara başlıyoruz. Katılımcılarımızla ilgili bilgileri STGM ile paylaşıyoruz. Hep aklımızda olması gereken bu eğitim en az 6 en fazla 20 kişiyle düzenlenebilir. Eğitim tarihini STGM ile birlikte belirliyoruz. Çevrimiçi toplantının düzenleneceği platform ve kullanacağımız çevrimiçi araçlar için desteğe ihtiyacımız varsa, STGM ile birlikte planlama yapıyoruz çünkü STGM farklı çevrimiçi araçları bize sunabilir.
  • Beşinci Adım, Biçilmiş Kaftan: Tüm lojistik hazırlıklar bittikten sonra katılımcılarımızı bizim için biçilmiş kaftan olan bu eğitimin detayları hakkında bilgilendiriyoruz ve 2 günlük çevrimiçi eğitim programımızı konunun uzmanıyla gerçekleştiriyoruz. Eğitimin sonunda STGM ile çevrimiçi yapacağımız bir değerlendirme toplantısına katılıyoruz. Bu toplantıda hem programı değerlendiriyoruz hem de örgütümüz için olası yeni adımları konuşuyoruz.

Biçilmiş Kaftan Ismarlama Eğitim Programı’na Uygun muyuz?

Eğer örgütümüz, yerel düzeyde ihtiyaçlara veya problemlere yönelik hak temelli yaklaşım(*) ile çalışmalar yürüten bir dernek, vakıf, kâr amacı gütmeyen kooperatif, yerel girişim, yerel inisiyatif, öğrenci topluluğu, yerel düzeyde çalışan ağ ve platform ile kent konseyi ve altında yer alan bir meclis ise programdan faydalanabiliriz. Herhangi bir örgütlenme modelinin şubesiysek de programdan destek almak için başvuru yapabiliriz. 

Ayrıca program çerçevesinde yürütülecek eğitim programının tümüne, arasında örgütümüzün yönetim veya yürütme organından en az 2 kişinin de bulunduğu üyelerimizden, gönüllülerimizden veya çalışanlarımızdan oluşan en az 6 en fazla 20 kişilik grubun tam katılımını sağlayabiliyorsak; bir de bunu yönetim veya yürütme kurulumuzun niyet mektubu  ile taahhüt edebiliyorsak bu program tam bizim için biçilmiş kaftan! 

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.

Biçilmiş Kaftan Ismarlama Eğitim Programı’na Ne Zaman Başvuru Yapabiliriz?

Programın herhangi bir son başvuru tarihi yok. “Önce başvuru yapan önce değerlendirilmeye alınır” gibi basit bir prensiple her ayın ikinci pazartesi günü başvurular değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda bizimle bağlantıya geçiliyor ve üç ay içerisinde belirlediğimiz ihtiyaca yönelik eğitim programını STGM ile birlikte tasarlayıp uyguluyoruz.

Biçilmiş Kaftan Ismarlama Eğitim Programı’na Nasıl Başvuru Yapabiliriz?

Elbette bir “başvuru formu” doldurmamız gerekiyor! Formun tüm sorularının eksiksiz doldurulması çok önemli. Eksik doldurulmuş olan başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağı bilgisi elimize ulaşmış durumda. 

Ayrıca başvuru formunun ilgili sorularında eğitim ihtiyacımızın net bir şekilde tanımlanması da bizim için biçilmiş kaftan olan bu eğitim desteğinden yararlanma şansımızı arttırıyor!

Biçilmiş Kaftan Ismarlama Eğitim Programı Başvurumuzu Hangi Kriterlerle Değerlendirecek?

Her ayın ikinci pazartesi günü değerlendirilecek olan başvurularımız için 3 temel kriter kullanılacak:

  • Birinci Kriter: Başvuru formunun eksiksiz doldurulmuş olması.
  • İkinci Kriter: Başvuru formunda ihtiyaç duyduğumuz eğitim desteğinin çok net, detaylı ve açıklayıcı bir şekilde anlatılması. 

İhtiyacımızı net bir şekilde belirlemekte zorlandığımız takdirde STGM tarafından örgütsel kapasitemizi değerlendirip, gelişmeye ihtiyaç duyduğumuz yönleri belirleyebilmemiz için oluşturulan öz değerlendirme aracı ROTA'yı kullanabiliriz. ROTA'yı kullanmaya başlamak için buraya tıklayabilirsiniz.

  • Üçüncü Kriter: Örgütümüzün yerel düzeyde ihtiyaçlara ve problemlere yönelik hak temelli yaklaşım ile çalışmalar yürütmesi. Bu çalışmaları başvuru formunda destekleyici örneklerle açıklamamız gerekiyor. 

Biçilmiş Kaftan Ismarlama Eğitim Programı Hakkında Başka Bilmemiz Gereken Bir Şey Var mı?

Yerelde hak temelli yaklaşımla çalışmalar yürüten örgütler için biçilmiş kaftan olan bu Program ile STGM birçok örgüte destek vermek istiyor. Bu nedenle 12 ay içerisinde programdan sadece 1 kere eğitim desteği alabiliyoruz. Bir kez daha eğitim ihtiyacımızı belirlerken ince eleyip sık dokumak zorunda olduğumuzu hatırlamak iyi olacak. 

Böylesine sıkı bir hazırlığın sonunda başvurumuz kabul edildikten sonraki 3 ay içerisinde eğitim programının uygulanması gerekli. Ne yazık ki belirlenen bu süre içerisinde eğitim programını gerçekleştiremezsek, büyük uğraşlarla elde ettiğimiz bu fırsatı kaçırmış oluyoruz. Bu nedenle kendimize “aman dikkat” demek yerinde olacak, başvuru yapacağımız tarihi seçerken örgütümüzün takvimini de gözden geçirmeyi unutmamalıyız. 

Önemli bir diğer konu ise örgütümüz için belirleyeceğimiz “iletişim kişisi”. “Nasıl olsa biri bu işi üstlenir” demek yerine bu kişinin başvuru yapacağımız sırada belli olması iyi olur. Zaten başvuru formunda da bu kişinin iletişim detayları bizden isteniyor. Başvurumuzun kabul edilmesi durumunda STGM bu kişi ile iletişime geçecek ve eğitim programının uygulanması için gerekli tüm hazırlıkları bu kişiyle koordineli bir şekilde yürütecek. Herhangi birini değil, örgütümüz adına tüm hazırlıklarda yer alabilecek ve örgütümüze süreçle ilgili sürekli bilgi akışı sağlayacak birini belirlemek yerinde olur.

Başvurumuzun kabul edilmesi durumunda bizden istenecek destekleyici belgeyi hatırlamakta fayda var. Bizim için biçilmiş kaftan olan bu eğitim programına yaptığımız başvurumuzun kabul edilmesi durumunda iletişim kişisinin ve belirlediğimiz katılımcıların programa tam katılımını taahhüt eden bir “niyet mektubu”nu STGM’ye iletmeliyiz. “Niyet Mektubu” örgütümüzün yönetim ya da yürütme kurulu tarafından hazırlanmış olmalı. Niyet mektubunun bir örneğini başvurumuz kabul edilirse STGM bizimle paylaşacak. 

İlgili Eğitim