Skip to main content

Şebeke: Türkiye'de Gençlerin Katılımı

KONDA, gençlerin ve gençler ile çalışan sivil toplum örgütlerinin kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek, aynı zamanda, gençlerin toplumsal katılımlarının desteklenmesi amacıyla "Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını yayınladı.
Author / Editor:
Nurhan Yentürk, Devin Bahçeci
Publishing Date:
2014
Subject/Topic:
Gençlik
Sivil Toplum Örgütleri
Language:
Türkçe
Publisher:
KONDA
Share

KONDA, gençlerin ve gençler ile çalışan sivil toplum örgütlerinin kamusal tartışmalara ve karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek, aynı zamanda, gençlerin toplumsal katılımlarının desteklenmesi amacıyla "Şebeke: Gençlerin Katılımı Projesi" kapsamında gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını yayınladı.

KONDA Araştırma ve Danışmanlık eliyle gerçekleştirilen Tü̈rkiye’de Gençlerin Katılımı Araştırması toplumsal, siyasal ve ekonomik katılım boyutlarının üçünün birden de keşişim noktalarına odaklanan ve genç yurttaşların toplumsal, siyasal ve ekonomik katılımına yönelik tartışma zeminini oluşturan bir saha araştırması olarak kurgulandı.

Gençlerin Katılımı Araştırması ve bu araştırmadan elde edilen bulgu ve değ̆erlendirmeleri gençlerin katılım ve özerkliği üzerine yapılan tartışmalara ve gençlikle ilgili STÖ ve kamu kurumlarının çalışmalarına katkıda bulunması umuluyor.

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Channel

On the STGM YouTube Channel, you can find various tutorials, presentations and current discussions on civil society. Check out our channel now and subscribe.

June 2024