Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Gazetecileri Desteklemek için Küresel Medya Savunma Fonu - UNESCO

UNESCO kar amacı gütmeyen kuruluşları, araştırmacı gazetecilik veya stratejik davalama yoluyla gazeteciler için yasal korumayı güçlendirmeyi ve medya özgürlüğünü teşvik etmeyi amaçlayan teklifler için çağrı yayınladı.

GMDF, medya özgürlüğünü geliştirmek ve gazetecilerin yasal korumasını güçlendirmek için yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde; kar amacı gütmeyen uzmanlaşmış kuruluşlarla (örneğin, STÖ'ler, medya dernekleri, gazeteci sendikaları, insan hakları savunucuları, avukat dernekleri ve ücretsiz adli yardım kuruluşları, araştırmacı gazetecilik ağları, vakıflar, akademik kurumlar vb.) ortaklıklar aramaktadır.

Hedefler

Bu Ortaklık Çağrısının amacı, uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak medya özgürlüğünü geliştirecek ve GMDF çıktılarını geliştirerek gazetecilerin yasal korumasını destekleyecek yerel, bölgesel ve uluslararası projelere mali destek sağlamaktır.

Daha fazla bilgi için ziyaret ediniz: https://www.unesco.org/en/articles/global-media-defence-fund-calls-grant-proposals-support-journalists

İlgili Eğitim