Ana içeriğe atla
Image
anket
Share

Haklar Projesi ''Üniversite Öğrencisi Gençlerin Ayrımcılık Algısı'' Anketine Katılımlarınızı Bekliyor

Kısa adı “Haklar Projesi” olan “Kırılgan Gruplardan Gençlerin İnsan Haklarını Geliştirmek İçin Üniversite Gençliğinin Güçlendirilmesi” projesi, Avrupa Birliği’nin Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DIHAA) programı kapsamında, ayrımcılık ve insan hakları bağlamında üniversite öğrencilerinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Gençlik Servisleri Merkezi Derneği (GSM), Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği (MOKİD) ve Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag) tarafından yürütülen proje, gerçekleştirdiği İnsan Hakları İzleme Toplantıları ve İnsan Hakları İzleme Çalıştayı yoluyla 18-25 yaş grubu üniversite öğrencileri arasında eşitlik ve sıfır ayrımcılık temelinde bağ kurmayı hedefliyor.

Haklar Projesi Üniversite Öğrencisi Gençlerin Ayrımcılık Algısı Anketi başta Proje’nin pilot illeri olan Ankara, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin ve Mersin olmak üzere, tüm Türkiye'de ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçu, toplumsal cinsiyet temelli şiddet bağlamında kadınlara, LGBTİ+ ve din/inanç gruplarından bireylere karşı ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak gençlerin algısını ölçmek amacıyla uygulanmaktadır. Anket çalışması, gözlemsel ve betimsel araştırma niteliğindedir ve elde edilen veriler proje kapsamında hazırlanacak izleme raporuna aktarılacaktır.

Anketi doldurmanız ayrımcılık, nefret söylemi, nefret suçu, toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile mücadele konusunda yapılacak olan çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Anketi doldurmanız ve yaygınlaştırmanız bu kapsamda yapılan çalışmalar açısından son derece değerlidir.

Anket çalışmasında kişisel hiçbir veri istenmemektedir. Katılımcıların anketi eksiksiz doldurması ve doğru beyan vermeleri büyük önem taşımaktadır.

Ankete katılım için lütfen tıklayınız.

*Anketin ortalama tamamlanma süresi 8-10 dakikadır.
 

İlgili Eğitim