Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

İktisadi İşletmesi Bulunan  Dernekler, Vakıflar ve Sendikalar için VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Getirildi

13.07.2021
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), eski tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesinde belirtilen, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğü için istisna getirilmesi yetkisini kullandığı, 22/04/2020 tarihli ve 2020/315 sayılı ile değişik 02/04/2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararları ile, ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar için VERBİS’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirmişti. 

Kurul tarafından verilen bu istisna kararı üzerine iktisadi işletmesi olan vakıf, dernek ve sendikaların bu istisna dahilinde olup olmadıklarına ilişkin yaşanan tereddütleri gidermek adına yapılan değerlendirmeler sonucunda “gelir elde etmek amacıyla yürüttükleri ticari faaliyetleri nedeniyle” dernek, vakıf ve sendikaların iktisadi işletmeleri için söz konusu bu istisnanın geçerli olmayacağına karar verdi. 

Gerçekleştirilen bu değerlendirme sonucunda Kurul, 09/06/2021 tarihli ve 2020/315 sayılı kararı ile yukarıda bahsi geçen kararında değişikliğe giderek bu istisnayı yalnızca “kendisine bağlı iktisadi işletmesi olmayan vakıf, dernek ve sendikalar” için uygulamaya karar verdi ve bu değişiklik ile Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı iktisadi işletmesi bulunanların VERBİS’e kaydolma gerekliliği ortaya çıktı. 

09/06/2021 tarihinde Kurul tarafından verilen ve 24/06/2021 tarihinde de resmî gazetede yayınlanan bu karara göre, kendisine bağlı iktisadi işletmesi bulunan derneklerin, vakıfların ve sendikaların VERBİS’e, kayıtları esnasında yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yaparak kaydolmaları zorunludur. 

Unutmadan belirtelim ki, Kurul’un vermiş olduğu bu kararı, Kurul’un 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı Kararı ile beraber değerlendirmemiz gerekmektedir. Şöyle ki, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları, yurt dışında yerleşik tüm veri sorumluları, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları ile kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları dışındaki kurumların VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doğrultuda, iktisadi işletmelerinde çalışan sayısı 50’den fazla, yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla veya iktisadi işletme ana faaliyet konusu özel nitelikte kişisel veri işleme değilse, dernek, vakıf ve sendikaların VERBİS’e kayıt yükümlülüğü yoktur.

Kurul ile gerçekleştirilen görüşmede VERBİS kaydı için gerekli şartları taşıyan iktisadi işletmelerin VERBİS kayıt süresinin 31.12.2021 tarihine kadar olduğu belirtilmiştir.  

İlgili Eğitim
İlgili İçerikler