Ana içeriğe atla
Image
konuşma balonu
Share

İnsan Haklarını İzleyenler Etkiniz Forum'da Buluştu

06.06.2022
Etkiniz AB Programının üçüncüsünü düzenlediği Etkiniz Forum bu yıl 4-5 Haziran 2022 tarihlerinde, İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlendi. İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum örgütlerini bir araya getiren forumda insan haklarında “kesişimsellik” kavramı ele alındı. 

#Neyiİzlemiyoruz başlığıyla düzenlenen forumda Derin Yoksulluk Ağı kurucusu Hacer Foggo ve Uluslararası Çocuk Hakları Ağı (CRIN) temsilcisi Veronica Yates STÖ'lerin neyi izlemediği sorusuna yanıt verdi. Foggo, yoksulluğun günümüzde en önemli insan hakları meselelerinden biri olduğunu ancak insan hakları izlemede yoksulluk konusundaki çalışmaların yetersiz olduğunu vurguladı. Yates ise; insan hakları ve onurunu korumanın pandemi dönemiyle birlikte ne kadar kritik bir hâle geldiğine dikkat çekti.  

Forumda #Nasılİzleyelim sorusuna yanıt aranan panelde ise insan hakları izleme çalışmalarında farklı hak alanlarının kesiştiği noktalara değinildi. Etkiniz Sivil Toplum Kapasite Geliştirme Kilit Uzmanı Murat Çekiç'in moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda sırasıyla; Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Kaos GL’den Murat Köylü ve BM Zehirli Atıklar ve İnsan Hakları Eski Özel Raportörü Baskut Tuncak söz aldı. Panelin ardından gerçekleşen #Kesişimler temalı dört eş zamanlı oturumda, katılımcılar alandaki deneyimlerini paylaştı. 

İki gün süren forumda biz de STGM destekleri ve BİRLİKTE Destek Programı hakkında bilgi verdik. 

Etkiniz AB Programı, STÖ’lerin, ağların, platformların ve sivil girişimlerin Uluslararası İnsan Hakları Çerçevesi ile uyumu izlemelerine destek olmak üzere, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 2019 yılında başlatıldı. Etkiniz aynı zamanda forumlar, eğitim ve diyalog etkinlikleriyle sivil toplumun kapasite geliştirme ve ağ kurma becerilerine de destek veriyor. 

İlgili Eğitim