Ana içeriğe atla
Image
hibe destek
Share

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu 2023 Proje Çağrısı

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, 2023 yılı proje başvuruları için çağrısını duyurdu.

2023 için döneminde özellikle aşağıdaki konulara odaklanan proje başvuruları bekleniyor. 

  • Başta ifade özgürlüğü olmak üzere insan haklarının uygulanması için fırsatlar yaratmak ve demokratik katılım ve hesap verebilirliği geliştirmek.
  • Kadınların ve kız çocuklarının her düzeyde ve her alanda karar alma süreçlerine katılımlarını ve etkilerini artırmak ve seslerini duyurabilecekleri forumlar sağlamak.
  • Toplumsal kutuplaşmaya ve ayrımcılığa karşı çalışmalar yürütecek çoğulcu bir sivil toplumun güçlendirilmesi.
  • Gençlerin demokratik katılımı için fırsatlar yaratmak.
  • İstihdam ve işyerinde işçi haklarının ve insan haklarının güçlendirilmesi.

Daha fazla bilgi için tıklayınız. 

Share
İlgili Eğitim