Ana içeriğe atla
Image
gönüllü
Share

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Gönüllülerini Arıyor

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği, sivil toplum odaklı çalışmalarına katkıda bulunmak ve derneğin uzmanlık alanlarında kendilerini geliştirmek isteyen, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın gönüllüler arıyor. Gönüllü başvuruları için son tarih 21 Nisan 2024.

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği işlerini birlikte detaylandırılacağı gönüllü oryantasyonu buluşmasında gönüllülerin çalışma grupları oluşturmaları ve derneğin etkinliklerine destek olmaları bekleniyor.

Dernek, başvurular arasından yaş, cinsiyet dağılımı, KADINSA’yı tanımak ve gönüllü olma motivasyonları üzerinden değerlendirilip seçileceği 20 kişiyle bir araya gelecek.

Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2024- Pazar Saat 23.59

Başvuru için: https://docs.google.com/forms/d/1zCy9whjDVBJcpjfUNj4_szHK78lS7i0PsoL9EuD6Ylc/edit

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği Hakkında 

Kalkınmada Kadının Sağlık Hakkı Derneği kadının sağlık hakkının yaşamın her dönemini kapsayacak biçimde ele alınmasını, toplumsal cinsiyet bakış açısının sağlık alanında ana plan ve politikalara entegre edilmesini, kadının sağlık ve insan hakları uygulamalarına “somut” olarak katkıda bulunarak kadınları sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerinin yürütülmesi için ana aktör olarak güçlendirilmesini amaçlayarak 2022 yılında akademisyen, sağlık çalışanları, avukat, mimar ve sosyal hizmet uzmanlarını kapsayacak şekilde multidisipliner bir ekip yönetimi ile İzmir’de kuruldu. Dernek, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı, iklim eylemi ve toplumsal cinsiyet eşitliği ve kilit grupların (kadınlar, engelliler, çocuklar, gençler, mülteciler, LGBTİ bireyler) sağlık hakkına erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.
 

İlgili Eğitim