Ana içeriğe atla
Image
Kamu-Sivil Toplum Buluşmaları
Share

Kamu-Sivil Toplum temsilcileriyle depremler sonrası yeniden inşa gündemiyle bir araya geldik

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projemiz kapsamında, kamu kuruluşlarıyla yakın bir iş birliği içerisinde çalışarak sivil toplumla çalışma kültürünü güçlendirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 10 Nisan 2023 Pazartesi günü farklı kamu kurumlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, şubat ayında yaşadığımız büyük depremler sonrası yeniden inşa sürecinde neler yapabileceğimizi sivil alandan temsilcilerle birlikte konuştuk.

FİSA Çocuk Hakları Merkezi'nden Ezgi Koman'ın kolaylaştırıcı olduğu buluşmada; İhtiyaç Haritası'ndan Evren Aydoğan, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nden Ayşegül Yalçın Eriş, Hayata Destek Derneği'nden Serkan Denli ve farklı kamu kurumlarından temsilcilerle bir araya geldik. 

Söyleşinin ilk bölümünde sivil toplum temsilcileri depremin ilk günlerinde ve devamında sahada neler yaptıklarını aktarırken, ikinci bölümde depremler sonrasında kentlerin yeniden inşa sürecinde kamu-sivil toplum iş birliğinin nasıl geliştirilebileceğini konuştuk. 

Kamu-sivil toplumla ne kadar iş birliği yaparsa o kriz o kadar azalıyor

Söyleşide afetlerin iyi yönetilmediği durumlarda, kolaylıkla insan hakları krizine dönüşebileceğinin altı çizilirken afet ve krizlere insan hakları odağında hızlı ve etkili müdahale için sivil toplumun hayati önemde olduğu söylendi. Krizlerde iletişim ve koordinasyonun hayati önemde olduğu ve hem kriz sırasında hem de kriz sonrasında kamu-sivil toplumun yakın çalışabilmesi için her iki taraf için iletişimin güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kamunun elindeki verileri de süreç içinde şeffaf biçimde kamuoyu ile paylaşması gerektiği, verilerin paylaşılması durumunda krizlere gerekli hazırlığın önceden yapılabileceği ve kriz sırasında daha etkin bir koordinasyon yürütülebileceği belirtildi. Kamunun krizlere yönelik eylem planları ve müdahale çalışmalarına sivil toplumun dahil edilmesi gerektiği de söylenirken, her iki tarafın eldeki deneyim, veri ve bilgilerini paylaşmasının sürecin yönetimi için önem taşıdığı vurgulandı.

Sivil toplum sahada çok deneyim biriktirdi

Sivil toplum temsilcileri, sivil toplumunun 99 Depremi ve Suriye Savaşı sürecinde sahada çok deneyim biriktirdiğini hatırlatırken, Şubat Depremlerinde sivil toplumun alandaki hızlı hareket kabiliyetinin bu deneyimler sayesinde olduğu söylendi.

Krizler sonrasında yeniden inşa sürecinde iyi planlamanın çok önemli olduğu ve sahadaki sivil yapılanmaların uzmanlık alanlarını desteklemenin gerekliliği de hatırlatıldı.

Taşra idaresi güçlendirilmeli ve taşranın inisiyatif alması desteklenmeli

Buluşmada, kamunun merkez dışında yereldeki yapılanmaları inisiyatif alma noktasında güçlendirebileceği de konuşulurken, Bakanlıkların yerele dair daha somut alanlar tanımlaması iyi olacağı belirtildi. Krizler çağında yerelin güçlendirilmesine vurgu yapılırken, yerel STÖ’lerin ve merkezi idarenin taşra yapılanmasının da sürece dahil olması ve birlikte çalışmayı öğrenmesi gerektiği vurgulandı. 

kamu-sivil toplum 1
kamu-sivil toplum 1
kamu-sivil toplum 2
kamu-sivil toplum 2
kamu-sivil toplum 5
kamu-sivil toplum 5
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
İlgili Eğitim