Ana içeriğe atla
Image
Türkiye'de Örgütlenme Özgürlüğü'nün Genel Görünümü
Share

Katılım Hakkı Eğitimi için Adana’ya Geliyoruz

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projemiz kapsamında STÖ’lerin savunuculuk ve katılım kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlediğimiz Katılım Hakkı eğitimlerinin üçüncüsü için Adana’ya geliyoruz. 

16-17-18 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz ve katılım hakkını çeşitli boyutlarıyla ele aldığımız 3 günlük eğitimde; ulusal ve uluslararası mevzuatta örgütlenme özgürlüğü, savunuculuk, katılımcı yöntemler ve katılım, yasa hazırlama süreçlerine STÖ katılımı, yerel katılım mekanizmaları ve merkezi idareye katılım mekanizmaları başlıklarını ele alacağız. 

Eğitime sadece Adana, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Nevşehir, Niğde, Mersin ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren STÖ’ler başvurabilir.  Eğitime Adana dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. 

Başvuru takvimi

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin 27 Ocak 2023 Cuma saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen STÖ temsilcileri 1 Şubat 2023 Çarşamba günü e-posta ile bilgilendirilecektir. 

Eğitime Başvurun

Başvuru kriterleri

 • Eğitime sadece Adana, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Nevşehir, Niğde, Mersin ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren STÖ’ler başvurabilir. 
 • Eğitim programı, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve  kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli* STÖ’lere yöneliktir.
 • Eğitime her bir örgütü temsilen 2 kişinin başvurması zorunludur. STÖ adına tek kişi başvuruları kabul edilmeyecektir. Eğitimlere katılacak iki kişinin her iki eğitimin tamamına katılması zorunludur.
 • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin başvuru formunu birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında istisnai durumlar dışında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir. 
 • Katılım, izleme ve değerlendirmeyle ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak veya karar verme süreçlerine dahil olma/kamu politikalarını etkileme planı artı puan olarak değerlendirilecektir. 
 • STOK Öğrenim Platformunda “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki derslerin bitirilmiş olması tercih sebebidir. STOK Öğrenim Platformuna buradan kaydolabilirsiniz.

Eğitim değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlı tutulacaktır. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler baz alınacaktır.  

 • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması
 • Bir STÖ’den iki kişinin başvurmuş olması
 • Başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu
 • Başvurunuzu yaptığınız sırada STOK Öğrenme Platformu’ndaki “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki çevrimiçi içerikleri bitirmiş olmanız size öncelik sağlayacaktır.
 • Bölgesel dağılım
 • Tematik dağılım
 • Cinsiyet dengesi

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet kurumlarını ve giderek artan oranda özel sektörü yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumların ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini hedefler.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, temsil ettiğiniz örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımınızı onayladığını belirten bir “görevlendirme mektubu” istenecektir.  

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Eğitim