Ana içeriğe atla
Image
Katılım hakkı
Share

Katılım Hakkı Eğitimi İçin Başvurular Başladı

Avrupa Birliği'nin desteğiyle TÜSEV ile birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında STÖ’lerin savunuculuk ve katılım kapasitesinin güçlendirilmesi hedefiyle düzenlediğimiz Katılım Hakkı Eğitimlerinin ikincisi için başvuruları almaya başladık.

Katılım hakkını çeşitli boyutlarıyla ele alan 4 günlük eğitim dizisinin ilk buluşmasını 21-22 Ekim 2022 tarihlerinde, ikinci buluşmayı ise 4-5 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştireceğiz. 

Eğitim içeriği 

21-22 Ekim 2022 

 • Katılım Hakkı nedir? 
 • Ulusal ve uluslararası mevzuatta örgütlenme özgürlüğü
 • Yasa hazırlama süreçlerine STÖ katılımı
 • Savunuculuk, kampanya, lobicilik teknikleri

 4-5 Kasım 2022

 • Merkezi idareye katılım mekanizmaları
 • Yerel katılım mekanizmaları ( Mevzuat ve uygulama)
 • Katılımcı yöntemler ve uluslararası iyi uygulamalar

Her iki eğitim de Ankara'da düzenlenecektir. Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları ise tarafımızdan karşılanacaktır. 

Başvuru takvimi

Eğitime katılmak isteyen STÖ’lerin en geç 2 Ekim 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime kabul edilen STÖ temsilcileri 7 Ekim 2022 Cuma günü e-posta ile bilgilendirilecektir. 

Eğitime başvur

Başvuru kriterleri

Eğitim programı, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli* STÖ’lere yöneliktir.

 • Eğitime her bir örgütü temsilen 2 kişinin başvurması zorunludur. STÖ adına tek kişi başvuruları kabul edilmeyecektir. Eğitimlere katılacak iki kişinin her iki eğitimin tamamına katılması zorunludur.
 • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin başvuru formunu birlikte doldurması zorunludur. Değerlendirme sonrasında istisnai durumlar dışında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.
 • Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir. 
 • Katılım, izleme ve değerlendirmeyle ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak veya karar verme süreçlerine dahil olma/kamu politikalarını etkileme planı artı puan olarak değerlendirilecektir. 
 • STOK Öğrenim Platformunda “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki derslerin bitirilmiş olması tercih sebebidir. STOK Öğrenim Platformuna buradan kaydolabilirsiniz.

Eğitim değerlendirmesi nasıl yapılacak?

Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

Başvuru Formu doldurulurken aşağıda belirtilen kriterlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkan verecek detayda bilgi verilmesi ve genel ifadeler kullanmaktan kaçınılması önem taşımaktadır. 

Değerlendirmede aşağıdaki kriterler baz alınacaktır. 

 • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması
 • Bir STÖ’den iki kişinin başvurmuş olması
 • Başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu
 • Başvurunuzu yaptığınız sırada STOK Öğrenme Platformu’ndaki “Herkese Lazım Dersler” bölümündeki çevrimiçi içerikleri bitirmiş olmanız size öncelik sağlayacaktır.
 • Bölgesel dağılım
 • Tematik dağılım
 • Cinsiyet dengesi

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet kurumlarını ve giderek artan oranda özel sektörü yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumların ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini hedefler.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, temsil ettiğiniz örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımınızı onayladığını belirten bir “görevlendirme mektubu” istenecektir.

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Eğitim