Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Küresel Bilim Zirvesi Programı 2024 - Novo Nordisk Vakfı

Bulaşıcı/bulaşıcı olmayan hastalıkların, iklim değişikliğinin ve ilgili elverişli teknolojilerin ortak etkisini ele alan bilimsel keşifleri teşvik ederek, büyük küresel sağlık ve sürdürülebilirlik sorunları arasındaki kesişmeyi keşfetmeyi amaçlayan Küresel Bilim Zirvesi Programına başvurular başladı. 

Küresel Bilim Zirvesi Programının amacı, aşağıdaki alanlardan en az ikisi arasındaki kesişen zorlukları ele alan uluslararası disiplinlerarası işbirliklerini destekleyerek bilime dayalı çözümleri harekete geçirmektir:

 • İklim değişikliği
 • Bulaşıcı olmayan hastalıklar- özellikle kardiyometabolik hastalıklar
 • Bulaşıcı hastalıklar
 • İlgili elverişli teknolojiler

Uygunluk kriterleri

 • Program, 2-3 araştırma grubu (ana başvuru sahibi ve 1-2 ortak başvuru sahibi) arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Teklifler, farklı disiplinlerden ve potansiyel olarak farklı ülkelerden ortak başvuru sahiplerini dahil ederek disiplinlerarasılık ve uluslararası katılımı kanıtlamalıdır
 • Disiplinler, başvuranların eğitimine veya resmi pozisyonuna değil, devam eden iş uzmanlıklarına atıfta bulunmaktadır.

Uygunluğa ilişkin yol gösterici ilkeler şunları içerir:

 • Küresel Bilim Zirvesi Programı, dünyanın her yerinden araştırmacıların aktif olarak katılımını sağlamayı amaçlamaktadır, ancak başvuru sahiplerinin deneyimli araştırmacı olmaları ve proje süresi boyunca teklifte kayıtlı olan idari kurumda çalışıyor olmaları gerekmektedir.
 • İdari kurum/kuruluş potansiyel hibeyi kabul edebilmeli ve yönetebilmelidir.
 • Projeler, üniversiteler, hastaneler ve diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar da dahil olmak üzere her türlü kar amacı gütmeyen araştırma kuruluşuna bağlanabilir.
 • Akademik olmayan sektörlerdeki araştırmacılarla işbirliğine izin verilmektedir, ancak endüstriyel ortak(lar) bu program aracılığıyla doğrudan finansman alamamaktadır
 • Projeyi yöneten ve teklifi sunan baş araştırmacı (PI), ana başvuru sahibi olarak çağrı başına bir sunumla sınırlıdır. Ancak, eş başvuru sahipleri birden fazla teklife katılabilir ve bir teklifteki asıl başvuru sahibi, diğer tekliflerde eş başvuru sahibi veya işbirlikçi olarak görev yapabilir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://novonordiskfonden.dk/en/grant/global-science-summit-programme-2024/ 

*Türkiye'den yapılacak başvurularda coğrafi uygunluk konusunda lütfen fon veren kuruluşla irtibata geçiniz.

İlgili Eğitim