Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Küresel Gençlik Harekete Geçiyor Teklif Çağrısı

12.06.2021
Proje çağrısının temel amacı, sürdürülebilir su kaynakları yönetimi ve iklim değişikliğine uyum ile ilgili gençlerin önderlik ettiği girişimlerin hayata geçirilmesini desteklemek ve su ve iklim sektöründe değişimin aktörleri olarak genç liderlerin kapasitelerini artırmaktır.

Temalar:

Proje çağrısı, tümü su kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği ile ilgili birbiriyle bağlantılı 4 ana tema etrafında yapılandırılmıştır.

Kabul edilebilir projeler şu temalardan birini veya birkaçını kapsamalıdır:

  • Su ve sağlık: Su, sanitasyon ve hijyen (WASH) acil müdahale, sağlıklarını korumak için iyi sanitasyon ve hijyen alışkanlıkları (örneğin, sağlık ve su kampanyaları), su kaynaklı hastalık için çözümler, evde kullanım için su mevcudiyeti, kalitesi ve miktarı, güvenli su kalitesi sağlamak için düşük maliyetli teknolojiler, sürdürülebilir sanitasyon sistemlerinin uygulanması ve izlenmesi vb.
  • Su ve tarım: gıda güvenliği, sulama, kuraklık sorunları, yağmur suyu hasadı, sulama için yağmur suyu yönetimi, yağıştaki değişikliklerin adaptasyonu ve yönetimi, tarım ve sulama ile ilgili düşük maliyetli teknolojiler, sürdürülebilir tarım uygulamaları vb.
  • Su ile ilgili riskler: iklim değişikliği risk yönetimi, iklim değişikliği uyum planı, kurtarma, fırtına, sel ve kuraklık gibi doğal afetlere müdahale.
  • Su paylaşımı: Sınıraşırı işbirliği, havza yönetimi, su ve barış, farklı ihtiyaçlar (evsel, tarımsal, endüstriyel) arasında su paylaşımı, köyler ve endüstriler arasında su kaynağı paylaşımı, entegre su kaynakları yönetimi vb.  

Daha fazla bilgi için linke tıklayın.

İlgili İçerikler