Ana içeriğe atla
Image
STGM'den Duyuru
Share

Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimine Başvurular Başladı

15.11.2018
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM’nin yürütücüsü olduğu Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapsamında 19-21 Aralık tarihleri arasında Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimi düzenlenecek. Eğitim Ankara'da gerçekleşecek. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve STGM’nin yürütücüsü olduğu Katılım Hakkı ve Örgütlenme Özgürlüğü Projesi kapsamında 19-21 Aralık tarihleri arasında Örgütlenme Özgürlüğü Eğitimi düzenlenecek. Eğitim Ankara'da gerçekleşecek. 

STÖ’lerin örgütlenme özgürlüğü konusunda bilgi ve becerilerini arttırmayı, özellikle derneklere ve vakıflara odaklanarak örgütlenme çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunlarla başa çıkma kapasitelerini arttırmayı hedefleyen eğitim programında örgütlenme özgürlüğü kavramının tarihsel gelişimi, ulusal ve uluslararası mevzuat, örgütlenme modelleri, örgütlenme deneyimlerine odaklanılacak ve örgütlerin örgütlenme kapasitesini arttırma yolları konuşulacak.

Eğitime katılmak isteyen STÖ'lerin 26 Kasım 2018,  Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim katılımcıları 29 Kasım 2018 Perşembe günü e-posta ile bilgilendirilecektir.  STGM eğitime katılacak STÖ’lerden eğitim öncesinde içeriğe yönelik bilgi formları doldurmalarını talep edebilir.

Eğitimlere, insan hakları, ifade özgürlüğü, kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli* bir yaklaşımla çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

 Başvuru koşulları

  • Eğitime her bir örgütü temsilen iki kişi kabul edilecektir. Eğitime başvuracak STÖ temsilcilerinden en az birinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebidir.
  • Eğitime başvuracak her iki STÖ temsilcisinin tek bir formu, birlikte doldurması zorunludur.
  • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır.
  • Değerlendirme esnasında başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması, başvuru amacı ile eğitim programı amacının uyumu bölgesel dağılım,tematik dağılım ve cinsiyet dengesi göz önünde tutulacaktır. 

Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Avrupa Birliği’nin Mali Desteği ile gerçekleştirilen projede, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (ABB) sivil toplum alt sektörü Lider Kuruluş ve Nihai Faydalanıcı olup, Sözleşme Makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB).

Başvuru Formu

Sorularınız için [email protected] adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

*"Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler."

** Bu eğitim “Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkının Daha Fazla Geliştirilmesi için STK'lar ve Sivil Ağların Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” STGM, STÇM ve KAGED ortaklığıyla yürütülmektedir ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmektedir. İçerik tamamıyla STGM’nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

 

 

İlgili Dosyalar:

  1. BAŞLIK YOK [PNG] [971.37K]
  2. BAŞLIK YOK [PNG] [971.74K]
  3. BAŞLIK YOK [PNG] [969.25K]
Share
İlgili Eğitim