Ana içeriğe atla
Image
STGM iş ilanı
Share

Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi Danışmanlık İlanı

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile birlikte yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projemiz kapsamında kısa süreli danışmanlık desteği için uzmanlar arıyoruz.

Uzmanlar, ilgili oldukları alan ve tecrübeleri doğrultusunda, proje faaliyetlerinin uygulanması süresince aşağıda belirtilen konularda kısa süreli destek sağlayacaktır

Çalışma konuları:

 • Sivil Toplumu İlgilendiren Vergi Mevzuatı
 • Sivil Toplumu İlgilendiren Mali Düzenlemeler
 • Vergi Muafiyeti ve Kamu Yararı Statüsü gibi STÖ’lere Özgü Statüler
 • STÖ’lerin Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği
 • STÖ’lerin Yönelik Bireysel ve Kurumsal Bağışlar
 • Mevzuat ve Uygulamada Örgütlenme Özgürlüğü ve Hukuki Güvenceler
 • Kamu-STÖ İşbirliği, Uygulamalar ve İyi Örnekler
 • STÖ’lere Yönelik Kamu Destekleri
 • STÖ’lerin Karar Alma ve Politika Geliştirme Süreçlerine Katılımı
 • STÖ’lerde İstihdam ve Gönüllülük
 • Araştırma Yöntemleri
 • Sivil Toplum İstatistikleri ve Bilgiye Erişim
 • Sivil Topluma Yönelik Algı ve Güven Araştırmaları

Uzman Havuzu için başvuru yapacak uzman adaylarının daha önce sivil toplum alanındaki çalışmalara dair bilgi ve deneyim sahibi olması beklenmektedir. İhtiyaç duyulan uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiş olup bu alanlarda başvuran uzman adaylarının bu alanların en az birinde ispat edilebilir tecrübeye sahip olmaları beklenmektedir.

İlanla ilgilenen adaylar başvurularını 31 Aralık 2023 tarihine kadar e-posta konusuna "Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi Uzman İlanı" yazarak [email protected] ve [email protected] adreslerine İngilizce özgeçmişlerini ileterek yapabilirler. 

Başvuruların ardından oluşturulacak uzman havuzu içerisinden çalışılması düşünülen uzmanlarla STGM ve TÜSEV tarafından iletişime geçilecek işin kapsamına ve süresine ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir. Bununla birlikte başvuruların olumlu veya olumsuz bulunduğuna ilişkin herhangi bir geri bildirim yapılmayacaktır.

Uzman sözleşmeleri ihtiyaca göre belirlenen gün esas alınarak yapılacak olup, proje kapsamında çalışacak uzmanların KDV’den muaf olarak hazırlanacak fatura ya da serbest meslek makbuzu karşılığında hizmet sağlaması beklenmektedir. Ayrıca uzmanların belirli süreli olarak istihdam edilmesi de mümkündür. Uzmanla çalışma durumu ve çalışma gün sayısı STGM, TÜSEV ve başvuru sahibi tarafından birlikte belirlenecektir.

Sorularınız için [email protected] ve [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İlgili Eğitim