Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Örgütsel Koçluk

Sunduğumuz kurumsal kapasite geliştirme desteklerinden biri de örgüte özgü yapılandırılmış örgütsel koçluk programıdır.

Neden Örgütsel Koçluk?

STGM yayınları, bilgilendirme çalışmaları ve hatta eğitimleri belli konulara odaklansa da doğası gereği belli bir STÖ’ye özgü olamıyor. Bu nedenle Bilgi Merkezi bünyesinde örgütlere özel bire bir destekler planlayıp sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu desteklerden bir tanesi ise örgütsel koçluk adını verdiğimiz, örgüte özel, yapılandırılmış ve orta-vadeli bir mentorluk desteği.

Program Nasıl İşliyor? 

Örgütsel Koçluk Programı için örgütlerden çağrı usulü başvuru topluyoruz. Çağrıya başvuru yapan ve başvuru rehberinde yer alan uygunluk kriterlerini karşılayan örgütleri ise program kapsamında destekliyoruz. 

Programdan faydalanacak örgütler başvuru rehberinde yer alan konu başlıklarından belirledikleri bir örgütsel ihtiyacı, Bilgi Merkezi tarafından sağlanacak uzman ile birlikte değerlendirerek alacakları desteğin içeriğini, biçimini ve takvimini oluşturup ilgili alanda yüz yüze ve/veya çevrim içi mentorluk alabiliyor.

Programa Nasıl Başvurabilirsiniz?

Programa başvuru yapmak isterseniz aşağıda bulunan Örgütsel Koçluk Programı Başvuru Rehberini inceledikten sonra, Örgütsel Koçluk Başvuru Formunu doldurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. 

Son başvuru: 31 Mayıs 2024 Cuma

Kapasite geliştirme bireylerin, kuruluşların/örgütlerin ve toplumların zaman içinde kendi gelişim hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yeterliliklerini elde etme, güçlendirme ve sürdürme süreci olarak tanımlamaktadır.1

1.Capacity Assessment Practice Note, UNDP. file:///Users/stgm/Downloads/capacity_assessment_-_undp_2008.pdf

Kapasite değerlendirme örgütün mevcut kapasite ve yetkinliğinin belli konu başlıkları ve kriterler çerçevesinde ulaşılmak istenilen örgütsel kapasite ve yetkinlik karşısındaki analizi olarak adlandırılabilir. Yani, halihazırda hangi temel yetkinliklere sahip olunduğunun ve istenilen  hedeflere ulaşabilmek için örgütlerin hangi alanlarda gelişmeye ihtiyacı olduğu ile hangi yeni alanların gerekli olabileceğinin belirlenmesiyle örgütün incelenmesi sürecidir.

Örgütsel kapasitenin değerlendirilmesinde uygulanan yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

  • Örgütün kurum içi kaynakları (ekip, araçlar, yöntemler ve raporlar) kullandığı ve kurumsal kapasitelerini ve yeterliliklerini tek başlarına inceleyip değerlendirdiği “özdeğerlendirme”,
  • Örgütün kurumsal durumu ve yetkinliğinin incelenmesi sürecini dışarıdan bir ekibe yaptırdığı ve bu ekibin de örgüt için bir analiz hazırladığı “değerlendirme”,
  • Dışarıdan uzman ve kolaylaştırıcıların dahil olduğu ancak kurumsal kapasitenin nihai olarak örgüt içinde oluşturduğu bir ekip tarafından değerlendirildiği “katılımcı özdeğerlendirme”. Bu yöntemde kolaylaştırıcılar süreci yürütmezler ama destek olurlar. Yani “katılımcı özdeğerlendirme”nin kendisi bizzat kapasite geliştirme çalışmasıdır.