Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Örgütsel Koçluk

Sunduğumuz kurumsal kapasite geliştirme desteklerinden biri de örgütsel koçluk ya da mentörlük/rehberliktir. Örgütsel koçluk desteği kapsamında örgütlere kendi belirledikleri örgütsel ihtiyaçları için planlı ve yapılandırılmış buluşmalarla birebir uzmanlık desteği sağlıyoruz.

Neden Örgütsel Koçluk?

STGM’nin yayınları, bilgilendirme çalışmaları ve hatta eğitimleri belli konulara odaklansa da doğası gereği belli bir STÖ’ye yönelik olamamaktadır. Bu nedenle Bilgi Merkezi bünyesinde örgütlere özel birebir destekler planlayıp sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu birebir desteklerden bir tanesi ise örgütsel koçluk/mentörlük adını verdiğimiz, örgüte özel, yapılandırılmış ve orta-vadeli bir uzmanlık desteğidir.

Program Nasıl işliyor? 

Örgütsel Koçluk/mentörlük programında desteklenecek örgütler, belirledikleri örgütsel ihtiyaçların uygunluğunu STGM Bilgi Merkezi uzmanı(ları) ile değerlendirir. Örgütsel koçluğun içeriğini, biçimini ve takvimini beraber belirlerler ve belirlenen çalışma yöntemine bağlı olarak belirli periyodlarda yüz yüze veya online olarak çalışmalar yürütürler. 

Örgütsel koçluk programı kapsamında destek sağlanabilecek temel başlıklar aşağıda yer almaktadır. 

 • Katılım ve Örgütlenme Çalışmaları
  • Dijital Savunuculuk Kampanyası Geliştirme 
  • Yerel ve Ulusal Düzeyde Ağ Kurma
  • Politika İzleme ve/veya Gölge Rapor Hazırlama
 •  Örgütsel Gelişim Çalışmaları
  • Stratejik Plan Geliştirme 
  • Örgüt Çalışmalarını İzleme-Değerlendirme
  • Gönüllülerle İşbirliği Programı Geliştirme 
  • İletişim Planı Geliştirme
  • Dijital İletişim Planı Geliştirme
  • Örgütsel Finans Yönetimi
 • Hak Temelli Yaklaşım Yerleştirme Çalışmaları1: Örgütsel ihtiyaç doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları, engelli hakları, çevresel/ekolojik haklar temelli yaklaşımların örgüt çalışmalarına yerleştirilmesi

STGM, bugüne kadar 100’ün üzerinde sivil toplum örgütüne örgütsel koçluk/mentörlük desteği sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. 

Size uygun ve hali hazırda açık bir örgütsel koçluk programı olup olmadığını öğrenmek için Bilgi Merkezi’ne başvurabilirsiniz.

1. Dayanağını Birleşmiş Milletler insan hakları ilkeleri ve uluslararası hukuktan alan hak temelli yaklaşım, bireyleri “hak sahibi”, devleti ve devlet dışı birtakım aktörleri ise bu hakları sağlamada “görev sahibi” olarak tanımlayan ve hak sahipleri ile görev sahipleri arasındaki ilişkiyi düzenleyerek insan haklarını gerçekleştirmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

Örgütsel kapasitenin değerlendirilmesinde uygulanan yöntemlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Örgütün kurum içi kaynakları (ekip, araçlar, yöntemler ve raporlar) kullandığı ve kurumsal kapasitelerini ve yeterliliklerini tek başlarına inceleyip değerlendirdiği “özdeğerlendirme”,
 • Örgütün kurumsal durumu ve yetkinliğinin incelenmesi sürecini dışarıdan bir ekibe yaptırdığı ve bu ekibin de örgüt için bir analiz hazırladığı “değerlendirme”,
 • Dışarıdan uzman ve kolaylaştırıcıların dahil olduğu ancak kurumsal kapasitenin nihai olarak örgüt içinde oluşturduğu bir ekip tarafından değerlendirildiği “katılımcı özdeğerlendirme”. Bu yöntemde kolaylaştırıcılar süreci yürütmezler ama destek olurlar. Yani “katılımcı özdeğerlendirme”nin kendisi bizzat kapasite geliştirme çalışmasıdır.

Kapasite geliştirme bireylerin, kuruluşların/örgütlerin ve toplumların zaman içinde kendi gelişim hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yeterliliklerini elde etme, güçlendirme ve sürdürme süreci olarak tanımlamaktadır.1

1.Capacity Assessment Practice Note, UNDP. file:///Users/stgm/Downloads/capacity_assessment_-_undp_2008.pdf

Kapasite değerlendirme örgütün mevcut kapasite ve yetkinliğinin belli konu başlıkları ve kriterler çerçevesinde ulaşılmak istenilen örgütsel kapasite ve yetkinlik karşısındaki analizi olarak adlandırılabilir. Yani, halihazırda hangi temel yetkinliklere sahip olunduğunun ve istenilen  hedeflere ulaşabilmek için örgütlerin hangi alanlarda gelişmeye ihtiyacı olduğu ile hangi yeni alanların gerekli olabileceğinin belirlenmesiyle örgütün incelenmesi sürecidir.