Ana içeriğe atla
Image
gözetleme
Share

Sivil Alan Sıkışmaya Devam Ediyor: Avrupa'da Sivil Toplum Örgütlerinin Damgalanması Raporu Yayınlandı

Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri Konferansının Sivil Toplum Örgütleri Hukuku Uzman Konseyi grubu tarafından hazırlanan “Avrupa'da Sivil Toplum Örgütlerinin Damgalanması Raporu” yayınlandı.

STÖ Hukuku Uzman Konseyi tarafından Avrupa Konseyi’ne üye 31 devlette faaliyet gösteren STÖ’lerin yanı sıra Rusya Federasyonu ve Belarus’ta faaliyet gösteren STÖ’leri de içeren bir anket çalışmasından hazırlanan raporda STÖ’lere yönelik olumsuz damgalamalar sınıflandırıldı.

Çalışmaya katılan katılımcılar STÖ’lerin damgalanmasına yol açan veya bunu kolaylaştıran politika ve uygulamalar arasında kısıtlayıcı mevzuat,  etkili yasal koruma eksikliği, medya karalama kampanyaları, STÖ’lerin liderlerine ve üyelerine yönelik fiziksel saldırılar, kamu fonlarına sınırlı erişimi STÖ’lerin karar alma sürecinden dışlanmasını saydı.

STÖ’lere yönelik kısıtlamaların çeşitli nedenlerle gerçekleşebildiği söylenirken Türkiye ile ilgili olarak Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Tavsiyeleri’nin insan hakları savunucularına yönelik ayrımcılığın bir gerekçesi olarak kullanıldığı çalışmaya katılan katılımcılar tarafından aktarıldı.

Avrupa’da faaliyet gösteren STÖ’lere yönelik olumsuz damgalamaları konu edinen raporda, Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projemiz kapsamında yayınladığımız “Türkiye'de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı”  raporumuzdan da faydalanıldı. 

Raporun tamamına Avrupa Konseyi Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Konferansının web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Raporun Türkiye’yi ilgilendiren kısımlarını içeren bir Türkçe özet hazırladık. Çevirdiğimiz özet dokümana ekten ulaşabilirsiniz. 

Avrupa Konseyi Uluslararası STÖ’ler Konferansı Hakkında 

Avrupa Konseyi Uluslararası STÖ’ler Konferansı, Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı statüsüne sahip Uluslararası STÖ’lerin temsil organıdır. STÖ Hukuku Uzman Konseyi ise başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa'daki STÖ’lerin yasal statüsüne ilişkin Tavsiye Kararı (2007) 14 olmak üzere uluslararası standartlara uygunluk sorunu teşkil eden STÖ mevzuatı ve uygulamasına ilişkin tematik olarak ve ülke bazlı çalışmalar yürütmektedir. Çalışmaları Avrupa Konseyi'ne üye 46 ülkeyi ve Belarus'u kapsamaktadır. 

İlgili Eğitim