Ana içeriğe atla
Image
İstanbulda yapılan p2p etkinliğinden toplu resim pankartta birlikte logosu var birlikte değiştirelim  yazıyor
Share

Sivil alanı BİRLİKTE konuşuyoruz

BİRLİKTE programımız kapsamında sivil toplumdaki güncel konuları incelemek, benzer sorunlara farklı yaklaşımları tartışmak ve bu yaklaşımları hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ele almak için “Sivil Alan Konuşmaları”na başladık. 

Sivil Alan Konuşmaları nedir?

BİRLİKTE örgütlerinin öz-değerlendirme sonuçlarına, mentorlerin yönlendirmelerine ve örgütlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda bu buluşmalarda “sivil alanda insan kaynakları yönetimi” konusunu ayrıntılı olarak ele alınıyor. 

Sivil alanda emek konusunda doktora sahibi olan Alper Akyüz ile çalıştığımız atölye serisi Alain Touraine'in sosyolojik müdahale yöntemini kullanarak tasarlandı. Bu yönteme  göre tartışmaların içeriği ve kapsamı katılımcıların yorumlarıyla belirleniyor. Her çalıştaya ele alınacak konuyla ilgili deneyim paylaşımı için uzmanlar davet ediliyor. Çalıştay sonuçlarından  hazırlanacak olan sonuç metni de yine katılımcıların katkılarıyla son halini alacak. 

Bugüne kadar ne konuştuk?

Sivil Alan Konuşmalarının ilk çalıştayını 28 Aralık 2023 tarihinde 21 katılımcı ile gerçekleştirdik. Bu çalıştayda Alper Akyüz konuyla ilgili bir kavramsal çerçeve çizdi. Sonrasında ise  STÖ’lerde çalışan hakları ve insan kaynağı yönetimiyle ilgili güncel sorunlar üzerine grup çalışmaları yapıldı. Bu tartışma sonuçları diğer çalıştayların içeriğini belirlemiş oldu. 

İnsan kaynağı yönetimi, sivil alandaki çalışanların hak ve sorumlulukları ve kriz dönemlerinde çalışanların refahı başlıkları bu ilk buluşmadan çıkan konu başlıkları oldu. 

İK yönetimi üzerine olan ikinci çalıştayı 5 Mart 2024 tarihinde 41 katılımcı ile  gerçekleştirdik. Sermin Kağan ve Senem Güner bu buluşmada  İK yönetimin temel unsurların ve sivil alandaki farklılıkları üzerine deneyim paylaşımında bulundu. Sonrasında STÖ’lerde çalışan haklarına saygılı insan kaynakları yönetimi sistemlerinin kurulması üzerine grup tartışması yapıldı. 

Önümüzdeki günlerde ne konuşacağız?

Üçüncü çalıştay ise 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bu oturumda sivil alanda çalışanların hakları, sorumlulukları ve çalışan esenliği konularına odaklanacağız. Bu konuda yapılmış araştırma sonuçlarını Universus Sosyal Araştırmalar Derneği'nden Eylül Açıkkol ve Sosyal-İş Sendikası üyesi Cihan Hüroğlu ile tartışacağız. 

İlgili Eğitim