Ana içeriğe atla
Image
deprem yardım
Share

Sivil Toplum için Destek Vakfı Yerel Güçlenmeye Destek Fonu Başvuruları Açıldı

Sivil Toplum için Destek Vakfı Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu için başvuruları almaya başladı.

Fon kapsamında, sahada aktif olarak faaliyet gösteren veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan STÖ'lerin uzun vadeli projeleri desteklenecek.

Fonun başvuru süreci iki aşamadan oluşacaktır. Bu aşamada sadece proje fikirlerini içeren “ön başvurular” kabul edilecektir. Ön başvurular incelendikten sonra fonun toplam bütçesi göz önüne alınarak desteklenme ihtimali bulunan projelerden detaylı başvuru formu istenecektir.

Fona yapılan başvuruların, depremden etkilenenlerin deprem bölgesindeki ya da gittikleri/transfer edildikleri şehirlerdeki ihtiyaçlarına yönelik aşağıda yer alan konulardan en az birine odaklanması beklenir:

  • Yaşam koşullarını oluşturulan yeni hizmet ve olanaklarla destekleyen,
  • Başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerini geliştiren,
  • Güçlenmelerini sağlayan ve haklarını aramalarını kolaylaştıran,
  • Ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayan,
  • Yeniden inşa sürecinin izlemesini ve raporlamasını sağlayan,
  • Deprem bölgesinde kurulacak (yeni) yaşam alanlarının çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar.

Ön başvuru yapmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 13 Mart Pazartesi günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekiyor. 

Detaylı bilgi için buraya bakabilirsiniz. 

İlgili Eğitim