Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Sivil Topluma Yönelik AB Destekleri

Avrupa Birliği Türkiye’nin adaylık statüsü kazandığı 1999 yılından bu yana, katılımcı demokrasinin ve AB-Türkiye arasındaki diyaloğun güçlenmesinin bir parçası olarak Türkiye’de sivil toplumun gelişimini destekleyen ana kurumlardan biri olmuştur. Özellikle 2005 yılında tam üyelik müzakerelerine başlamasıyla, sivil toplumun gelişimi için sağlanan politik desteklerin yanı sıra mali destekler de artmaya başlamıştır.

2013-2020 yılları arasındaki katılım öncesi mali işbirliğinin ikinci döneminde AB’nin Türkiye’de sivil toplumun gelişimi için ayırdığı doğrudan kaynaklar yaklaşık 200 milyon Avro bulmuştur. Bu nedenle kaynak ve/veya destek arayışında olan sivil toplum örgütleri sıklıkla Türkiye’de sivil toplumun gelişimine yönelik AB desteklerinin neler olduğunu merak ediyorlar. Eğer siz de bu konudaki bilginizi arttırmak istiyorsanız, aşağıdaki Türkiye ve AB arasındaki strateji ve planlama belgelerini incelemenizi öneririz.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının web sayfasında 1964 yılından itibaren başlayan Türkiye – AT (1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği olmuştur) ilişkileri ve mali iş birliği ile ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.

Ayrıca doğrudan yönetim modeli (direct management) kapsamında Avrupa Komisyonu ve AB Türkiye Delegasyonunun sivil topluma sağladığı desteklerle ilgili genel bilgiye Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun web sitesinde bulunan “Sivil Topluma Finansman Sağlanması-Nasıl Destek Sağlanır?” sayfasına da bakabilirsiniz.

IPA III ve Sivil Toplum

AB Katılım Öncesi Mali Aracının (IPA III) 2021-2027 yıllarını kapsayan yeni dönemi  başladı. AB-Türkiye ilişkilerinde en önemli konulardan biri olmaya devam eden finansal destek Türkiye’de sivil toplum alanının gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

Türkiye-AB ilişkilerinin en dinamik boyutunu IPA oluştururken, hibe programlarından faydalanabilmek, daha nitelikli başvurular yapabilmek için IPA’nın genel yapısına hakim olmakta fayda var. Biz de bu kapsamda  IPA III’ün yeni dönemini ve yapılan değişiklikleri sizin için bir bilgi notunda derledik.

AB Projeleri Teklif Çağrıları ve İhaleler

Sivil Toplum için hibe çağrıları da dahil olmak üzere AB’nin teklif çağrıları ve ihalelerine EuropeAid sayfasından ulaşabilirsiniz.

AB Projeleri Hibe Yönetimi

Avrupa Birliği’nin dış mali yardımlarının rehberi olarak bilinen PRAG (The Practical Guide to Contract Procedures for EU External Actions) ihale usüllerini ve kuralları kapsayan temel kaynaktır.  Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan PRAG, satın alma, hibe ve projelerin yönetimi ile ilgili prosedürleri içeren detaylı bir belgedir. Sivil toplum için hibe prosedürlerini de kapsayan PRAG'ın güncellenen son versiyondur.

Hibe projelerinde de belgeleri kapsayan PRAG'ın eklerine PRAG Annexes’den (İngilizce) ulaşabilirsiniz.

Companion (İngilizce) Avrupa Komisyonu Uluslararası İşbirliği ve Kalkınma Genel Müdürlüğü (EC DEVCO) tarafından hazırlanan ve hibe projeleri de dahil olmak üzere AB fonlu projelerin uygulanmasına yönelik prosedürlerle ilgili bazı detayları kapsayan önemli bir kaynaktır. Bu kaynağın girişinde de belirtildiği gibi Companion yasal olarak bağlayıcı bir kaynak olmamakla birlikte sözleşmelerin resmi bir yorumu da değildir ve kontrat makamına herhangi bir hak veya yükümlülük oluşturmaz.

AB Görünürlük İlkeleri Avrupa Birliği'nin, tamamını ya da bir bölümünü finanse ettiği projelerin Avrupa Birliği'nin desteğine sahip olduğuna görsel anlamda dikkat çekmek amacıyla düzenlenmiştir. Görünürlük ilkelerinin; Avrupa Komisyonu veya başka bir Sözleşme Makamı tarafından imzalanan ve bu ilkelere açıkça atıfta bulunan mali anlaşma ve sözleşmeler altında belirlenen tüm yükleniciler ve/veya uygulayıcı ortaklarca kullanımı zorunludur. 

Görünürlük ilkeleri ile ilgili daha detaylı bilgilere AB Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Görünürlük İlkelerini Öğrenin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Share