Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankası koordinasyonuyla yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında; 5 Kalkınma Ajansının[1] görev bölgesinde bulunan, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Mardin illerinde 57 adet geçim kaynağı tesisi kurulması ve kırılgan gruplara hibe desteğinin verilmesi hedeflenmektedir.

Kurulacak tesislerle depremden etkilenen illerde yaşayan kırılgan bireylerin sosyal ve ekonomik yönden kalkınmaları ve gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları desteklenecektir. Destek çağrısı kapsamında ülkemizde tekstil, imalat, gıda, sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar ile “sosyal satın alma” iş birliği gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda;

  • Firmaların talep ettikleri standartlarda üretilecek ürün ve hizmetlere uygun tesislerin proje bütçesinden kurulması,
  • Kurulacak tesislerde gerekli makine ve ekipmanın bölgede yaşayan kırılgan gruplara (kadın, genç vb.) sağlanacak hibe desteği ile alınması sağlanacaktır.

Çağrı kapsamında iş birliği yapılacak firmalar, kırılgan gruplar eliyle üretilmiş ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına aracı olacak ve bu grupların sosyo-ekonomik kalkınmasını sosyal satın alma yoluyla destekleyeceklerdir. 

Detaylı bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.seeco.gov.tr/sosyal-satin-almayi-destekleme-cagrisi-i-1968 

Başvuru için bu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://forms.gle/TLD8BCZejvPeu1FN7 

İlgili Eğitim