Ana içeriğe atla
Image
hibe destek
Share

Spencer Vakfı Konferans Hibeleri

Spencer Vakfı, eğitim araştırmalarındaki önemli konular etrafında küçük araştırma konferansları, odaklı sempozyumlar veya diğer toplantı biçimleri düzenlemek için akademisyenlere destek sağlamak amacıyla, Konferans Hibe Programı'nı duyurdu.

Program eğitim araştırmalarını geliştirecek ve geliştirmeye yardımcı olacak yöntemlere sahip olan araştırmacıları, topluluk üyelerini, uygulayıcıları, politika yapıcıları ve diğer önemli işbirlikçileri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Programa eğitim araştırmasının metodolojik gelenekleri hakkında derin ve eleştirel düşünmeyi, disiplinler arası katılım yoluyla yeni yenilikçi araştırma yöntemleri veya mevcut yöntemlerin yeni uygulamalarını geliştirmeyi ve/veya uygulama veya politika üzerine eğitsel araştırma yöntemlerinin etkisini genişletmek amacıyla kritik araştırma yöntemlerinin uygulanmasını artırmak için işbirliği yapmayı amaçlayan teklifler bekleniyor.

Konferans hibesi için başvuranlar Baş Araştırmacılar (PI'ler) ve Yardımcı PI'ler, akademik bir disiplinde veya profesyonel alanda kazanılmış bir doktora veya eğitim araştırması ile ilgili bir meslekte uygun deneyime sahip olmalıdır.

Baş Araştırmacı (PI), hibenin verilmesi durumunda yönetici kuruluş olarak hizmet sunmaya istekli, kar amacı gütmeyen bir kuruluş veya kamu/devlet kurumu ile bağlantılı olmalıdır.

Daha fazla bilgi için: https://www.spencer.org/grant_types/conference-grants

İlgili Eğitim