Ana içeriğe atla
Image
gönüllü
Share

SPoD ''Mesafesiz Sohbetler & Pazar Sohbetleri'' Yeni Gönüllülerini Arıyor!

Faaliyetine “Açılma Sohbetleri” olarak başlayan ve sonrasında Pazar Sohbetleri olarak format değiştiren ancak pandemiyle birlikte Mesafesiz Sohbetler olarak zoom üzerinden devam eden ve LGBTİ+’lar için güvenli alanlarda bir araya gelmeyi amaçlayan Mesafesiz Sohbetler ve Pazar Sohbetleri ekibi yeni gönüllülerini arıyor!

Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler nedir?

3 Temmuz 2016 tarihinde faaliyetine “Açılma Sohbetleri” olarak başlayan Pazar Sohbetleri, her Pazar saat 14.30 ile 16.30 arası yüz yüze önceden belirlenen ve her hafta değişen bir konu üzerine LGBTİ+’lar için güvenli alan oluşturarak deneyim, duygu ve düşünce aktarımı yapılmasına aracılık etmektedir. 2020’de pandemi koşullarına başlayan Mesafesiz Sohbetler, zoom üzerinden önceden belirlenen ve her hafta değişen bir konu üzerine LGBTİ+’lar için güvenli alan oluşturarak deneyim, duygu ve düşünce aktarımı yapılmasına aracılık etmektedir.

Ücretsiz olan ve randevu alınmasını gerektirmeyen bu toplantılar, LGBTİ+’ları ve hayatlarımızı ilgilendiren konularda SPoD Psikososyal Destek ve Ruh Sağlığı biriminden eğitim almış ve düzenli süpervizyon almakta olan akran moderatörleri ile birlikte gerçekleşmektedir. Güvenli alanların oluşturulmasının esas olduğu bu toplantılarda haftalık bir konu seçilerek SPoD’un sosyal medya hesaplarında duyurulmakta ve katılımcılar tarafından bunun çevresinde deneyim, duygu ve düşünce aktarımı yapılmaktadır. Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler’de aktarılan deneyim/bilgi akışı ve grup içi destek ile LGBTİ+’ların kendi cinsiyet kimliklerini ve cinsel yönelimlerini saklamadan güvenli bir ortamda bir arada olmalarına imkan sağlamaktadır.

Gönüllülük süreci nasıl işleyecek?

Son başvuru tarihi: 20 Ocak 2023, saat 23.59
Mülakat tarihleri: 23 - 31 Ocak 2023, zoom
Oryantasyon tarihleri: 4 - 5 Şubat 2023, zoom

Başvuranlara 22 Ocak pazar gününe kadar olumlu veya olumsuz geri dönüşler yapılacaktır. Mülakat tarihleri başvuranın ve ekibin uygunluk tarihine göre belirlenen tarihler arasından seçilecektir. 

Başvuru formu için lütfen tıklayın.

Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler gönüllüsü kimdir?

 • Gönüllü, ekiple birlikte belirlediği takvime göre haftalık sohbetler yapacak kişidir. Sohbetleri genellikle iki gönüllü birlikte yürütür.
 • Sohbetlere katılan LGBTİ+’ların güvenli bir alanda deneyim, duygu ve düşünce aktarımı yapabileceği şekilde sohbeti modere etmeye çalışır.
 • Gönüllü, önceden belirlenen aylık takvimde sohbet yapmak istediği haftaya kendi ismini yazar.
 • Sohbet yapacağı haftanın konusunu o hafta sohbet yapmak isteyen diğer ekip arkadaşıyla belirler.
 • Sosyal medyada duyurusu yapılmak üzere konuyla ilgili görsel seçip kısa bir açıklama yazar. Haftanın konusunu, görselini ve açıklamasını ekibe ve İletişim Ekibi Koordinatörü’ne iletir.
 • O hafta sohbetin yapılabilmesi adına mesafesiz sohbetler için bir zoom linki oluşturur ve sohbet formunu dolduranlara sohbetten önceki gün mail yoluyla iletir, pazar sohbetleri için lokasyonu bir gün önce mail yoluyla katılımcılara iletir.
 • Sohbet gerçekleştirdikten sonra toplantı notları şablonunu sohbet özetini ve kendi duygu-düşüncelerini içerecek şekilde doldurarak ekibe iletir.

Bunlara ek görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

 • 4 - 5 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2 günlük oryantasyon programının tamamına katılmak.
 • Oryantasyonda sonra en az 6 ay gönüllü olmaya devam etmek.
 • Mesafesiz Sohbetlerde görev aldığı gün ve saatlerde sorumluluğunu gecikmeden yerine getirmek.
 • En az 12 haftada bir kere sohbet yürütmek.
 • Sohbetlerde yaşadıklarımızı veya paylaşmak istediklerimizi klinik psikolog danışmanlığında ekipçe tartıştığımız, yeni yöntemler keşfettiğimiz ve 4 haftada bir yaptığımız süpervizyon toplantılarına düzenli katılmak. Süpervizyon toplantılarına 1 yıl içinde mazeretsiz 3 kere gelmeyen gönüllülüğe devam edemez.
 • Koordinatörle ve ekiple 6 haftada bir yapılan ekip içi iletişimi ve dernek içi iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan toplantılara katılmak. Ekip & Koordinasyon toplantılarına 1 yıl içinde mazeretsiz 4 kere gelmeyen gönüllülüğe devam edemez.

Nitelik ve Beklentiler:

 • Gönüllülük politikalarına hakim olmak.
 • Mesafesiz Sohbetler ve Pazar Sohbetleri yönergelerindeki işbölümü ve aktif katılım prensiplerini takip edememesi halinde moderasyon görevi alamayacağının bilincinde olmak.
 • LGBTİ+’ları etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olmak.
 • Sohbetlerde katılımcıların oldukça duygu yüklü ve yoğun paylaşımlarda bulunabileceğinin bilincinde olmak. yaşanan herhangi bir duygusal zorlukta sorumlusunu bilgilendirmek, destek istemek ve tercih ederse ara vermek.
 • Bütün katılımcılara karşı önyargısız davranmak.
 • Kendi başına ve bir takım üyesi olarak çalışmak.
 • Sorumluluklarının bilincinde olup takibini yapmak.
 • Gönüllü ekibi içinde eşit sorumluluk almak.
 • Eleştiriye açık ve hesap verebilir olmak.
 • Görev ve sorumlulukları dışında derneğin eğitim, etkinlik vs gibi ek faaliyetlerine katılım göstermek.
 • Ekibin daha çok lubunyaya erişmesi ve daha etkili olması, derneğin de keza tüm hizmetlerine erişimin artırılması noktasında anlamlı katkılar yapmak.
 • İstanbul içi moderatörler için Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler arasındaki dengeyi sağlamak, gerektiği durumlarda Pazar Sohbetleri’ne ağırlık vermek.

SPoD’un sorumlulukları:

 • Gönüllülere kolaylaştırıcılık / moderasyon oryantasyonu düzenlemek.
 • Gönüllülere ihtiyaçları olan tematik konularda kapasite geliştirme oryantasyonları düzenlemek.
 • Pazar Sohbetleri ve Mesafesiz Sohbetler’in işleyiş ve prosedürlerini anlatmak.
 • Gönüllülerin duygusal birikiminin önlenmesi adına süpervizyon almalarını sağlamak.
 • Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik öz bakım atölyeleri düzenlemek.
 • İkincil travmaya maruz kaldığı için desteğe ihtiyacı olan gönüllüleri Psikolog Ağı’ndaki uzmanlardan destek almaları konusunda teşvik etmek.

Sizin kazanacaklarınız:

 • LGBTİ+’ların kendilerini ifade edebilecekleri güvenli alanlar oluşturmak için destek sunmak.
 • Bu desteği sunarken edineceğiniz iletişim ve yönlendirme becerileri.
 • Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim.
 • Sosyal konularda bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek.
 • Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak.
 • LGBTİ+ hareketi için bir farklılık yaratmak.

Düşünmeniz gerekenler:

Sohbetlerde katılımcıların oldukça duygu yüklü ve yoğun paylaşımlarda bulunabileceğinin bilincinde olun. Mental olarak bu yükle karşılaşmaya hazır değilseniz şu an bu gönüllülük için doğru an olmayabilir.

Başvuru formu için lütfen tıklayın.

İlgili Eğitim