Ana içeriğe atla
Image
iletişim eğitimi
Share

STGM Eğitimi: Toplumsal Değer Önerili İletişim Atölyesi Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve yürütücüsü olduğumuz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimlerine İletişim ve Halkla İlişkiler başlığıyla devam ediyoruz.  STÖ’ler için  İletişim ve Halkla İlişkiler Eğitimleri kapsamında 22-23-24 Aralık 2020 tarihlerinde "Toplumsal Değer Önerili İletişim Atölyesi" düzenleyeceğiz. 

Dünya’da ve Türkiye’de kritik sosyal öneme sahip konular üstünde çalışan STÖ’ler genellikle toplumu eğitme, motive  etme ve harekete geçirmenin zorluğuyla karşı karşıyalar. İçinde bazı kolaylaştırıcı yönler taşıyan bu süreç günümüzdeki mesaj karmaşası, geniş kitlelere ulaşmanın zorluğu ve fikirlerin kolaylıkla değişmemesi gibi nedenlerden dolayı zorluklarla beraber ilerliyor. 

Doğru iletişimin doğru hedef kitleye, doğru taşıyıcılar tarafından, doğru ortamda ulaştırılan doğru mesaj sayesinde gerçekleştiği bilgisiyle bu atölye bir iletişim kampanyasının temel adımlarını tartışarak stratejik konumlandırma ve iletişim perspektifinden düşünmenin bir yolunu sunmayı  amaçlıyor.

Toplumsal Değer Önerili İletişim Atölyesi eş zamanlı (senkron) katılımcı yöntemlerle çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Atölye, belirtilen tarihlerde, ilk iki gün (22 ve 23 Aralık) 10:00-11:30 ve 13:30-15:00, üçüncü gün (24 Aralık) 10:00-11:30 saatleri arasında tüm katılımcı ve uzmanların buluşacağı eş zamanlı (senkron) oturumlarla gerçekleştirilecek. Bu oturumlar için zoom çevrimiçi toplantı uygulaması; atölye sırasında gerçekleşecek değerlendirmeler için ise mentimeter uygulaması kullanılacak.

iletişim atölyesi

- STGM olarak eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli, hak temelli* çalışma yürüten STÖ'lere öncelik veriyoruz.

- Atölyeye her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecek, başvuracak STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması tercih sebebi olacaktır.

- Atölyeye seçilen STÖ'lerin katılımcı değişikliği bilgisini bize atölye öncesinde iletmesi gerekmektedir. Zoom ortamında habersiz katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir. 

- Atölyeye kabul edilen katılımcıların tüm oturumlara katılmaları beklenecektir; bu nedenle başvurunuzu atölye için belirlenen tarih ve saatleri göz önünde bulundurarak yapınız.

Atölye için 17 Aralık 2020 saat 17:00’ye kadar başvuru formunu eksiksiz biçimde doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Sorularınız için [email protected] adresinden bize ulaşabilirsiniz.

* Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet ya da devlet dışı kurumları ise yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumları ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri için güçlendirmeyi hedefler.

 

İlgili Eğitim