Ana içeriğe atla
Image
Online Eğitim
Share

STGM Stüdyosu Çevrimiçi Destekleri

STGM Stüdyosu kapsamında bir dizi çevrimiçi destek oturumları düzenliyoruz. Bu oturumlar, stüdyodan çevrimiçi destek almak isteyen örgütlere açık.

STGM Stüdyo kapsamında 6 çevrimiçi oturum düzenlendi.

Video üretiminde etik ve yasal konular:

STGM sivil toplum uzmanı Av. Eda Kılıç tarafından geçekleştirildi. 

09.06.2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz oturumda, STÖ’ler olarak ürettiğimiz video içeriklerinde hem etik hem de yasal konularda nelere dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. 

Öncelikle bir video içeriği üretirken ya da kullanırken, görüntülenen, görüntüleyen ve izleyiciye karşı ne gibi etik sorumluluklarımız var bunlara değindik. Bu noktada görüntülenenlerin bilgilendirilmiş rızalarının alınması ve bu rızanın her birey özelinde ayrıca değerlendirilmesi gerekliliğinden ve bu değerlendirmenin de bizim sorumluluğumuzda olduğundan bahsettik. Bunun yanı sıra görüntülenenlerin güvenliklerini ve gizliliklerini, oluşturduğumuz videolar ile tehlikeye atmamak ve aynı zamanda kişilerin onurlarını zedeleyici herhangi bir söz, görsel ya da davranıştan kaçınmak için ne gibi adımlara dikkat etmeliyiz örnekler üzerinden inceledik. Yine aynı şekilde, hassas durumda olan kişiler ile (çocuk, şiddete maruz kalmış kadın, LGBTi+, mülteci gibi) gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kullandığımız dilin ve video içeriklerinde yer verdiğimiz görsellerin öneminin ve hassasiyetinin altını çizdik. Devamında, başkalarının oluşturduğu görüntüleri kullanmamız durumunda, görüntüyü çeken kişilere karşı ne gibi sorumluluklarımız var bu konuları inceledik. Bu kişilerin de gizliliklerini ve güvenliklerini tehlikeye atmamamız, aynı zamanda görüntüyü çeken ve yayan kişilerin amaçlarının ne derece örtüştüğünü incelememiz gerektiğinden bahsettik. Etik sorumluluklarımız konusunda en son izleyicilere karşı ne gibi sorumluluklarımız olduğunu konuştuk. Kullandığımız görüntülerin izleyiciye doğru şeyleri aktarıp aktarmadığını, izleyicide yaratacağı duygu durumunu dikkatli bir şekilde analiz etmemizin önemini vurguladık. 

Etik konuları bitirdikten sonra ise bir video oluştururken yasal olarak hangi noktalara dikkat etmeliyiz konusuna geldik. Öncelikle, kamusal alan ve özel/kamu mülkiyeti olan alanlarda çekim yapmak istediğimizde ne şekilde izin almamız gerektiğini, hangi yasal uygulamalara dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Sonrasında ise görüntüsünü aldığımız bireyler ile ilgili olarak hem özel hayatın gizliliğinin hem de kişisel verilerin korunması konusunda dikkat etmemiz gereken yasal yükümlülüklerimize değindik. Bu noktadan hareketle bazı durumlarda çatışan haklar ile karşılaşabileceğimizi (özel hayatın gizliliği, kişisel verilerin kaydedilmesi ile haber verme hakkı, ifade özgürlüğü gibi) ve bu durumlarda nasıl adımlar atmamız gerektiğini inceledik. Son olarak ise bir video oluştururken kullandığımız görseller, sesler gibi konularda telif noktasında yasal olarak dikkat etmemiz gereken konuları konuştuk. Kimlerden izin almamız gerektiğini, videomuzu yayınlayacağımız platformların farklı prosedürleri olabileceğini, bu noktalarda ne gibi adımlar atmamız gerektiğini de konuşarak oturumu bitirdik. 

Video çekim teknikleri:

STGM Videograferı Yurtsever Orkun Tatar tarafından geçekleştirildi.

STGM Stüdyo, Online Eğitim Desteği kapsamında yaptığımız Video Çekim Teknikleri Destek Programında görsel-işitsel dili kullanarak bir anlatı kurmamızı sağlayacak çekim tekniklerini kısaca işledik. Hangi mecra için hangi çözünürlük oranları ile en iyi sonuç alabileceğimizi, nasıl doğru şekilde pozalamak gerektiğini ve sahne içinde ışığı nasıl yönetmek gerektiğine değindik. Çerçeveleme ve kompozisyon yöntemlerini kullanarak nasıl etkiler yaratabileceğimizi örneklerle inceledik. 

Cep telefonuyla çekim yaparken bile kolaylıkla uygulayabileceğimiz bu adımlar ile, anlatmak istediklerimizi güçlü ve duru bir şekilde video içeriklere dönüştürmek için nasıl çekmemiz gerektiğini ve bunlara uymazsak karşılaşabileceğimiz sorunları katılımcılarımızla konuştuk.

Canlı Yayın Yöntemleri:

STGM Stüdyo, Online Eğitim Desteği kapsamında yaptığımız Canlı Yayın Yöntemleri oturumunda STK’lar olarak kullanabileceğimiz pratik ve etkili çözüm yöntemlerini inceledik.

Bir canlı yayın öncesi yapılacak hazırlıklar ile sağlanabilecek akış ritmini belirlemenin önemini konuştuk. Yapacağımız yayın biçimine göre en uygun platformu - yöntemi belirlemek için izlenmesi gereken adımları gözden geçirdik. İzleyicilerin de aktif şekilde rol oynamasının önemini ve onları harekete geçirme yollarını tartıştık. 

Herhangi bir aksaklık durumda -katılımcılar kaynaklı ya da teknik sorunlar- ne gibi yedek planlar ve çözümler bulundurmak gerektiğini, tüm katılımcıların deneyimleri ışığında konuşup geliştirdiğimiz acil durum manevralarını paylaştık.

Ses Kayıt ve Podcast Yöntemleri

STGM Stüdyo, Online Eğitim Desteği kapsamında yaptığımız Ses Kayıt ve Podcast Yöntemleri oturumunda, Podbee Medyanın kurucusu Candost Bayraktar’ı konuk ettik. İçinde bulunduğumuz dönemin ruhunun yeterli zamana sahip olamama sorunuyla, yavaşça kayboluyor gibi gözüken radyonun nasıl tekrar podcastler ile hayatımıza geri döndüğünü konuşarak oturumumuzu başlattık. Sürdürülebilir ve uzun soluklu bir podcast programı oluşturmak için verilmesi gereken özveri ve emek üzerinden, en popüler isimlerle podcast üretiyor olsak bile, uzun vadede dinleyici kitlesi geri dönüşleri beklememiz gerektiğine değindik. 

Bölüm yayınlama periyotlarının, kaliteli içerik üretim süreleriyle denkliğini ve belirlediğimiz standartlara uymanın önemini anlatan Candost Bayraktar, kayıtlar için oluşturdukları stüdyoda en ideal ekipmanlara ve ortama sahip olmalarına rağmen pandemi koşulları dolayısıyla kayıt yöntemlerinin evdeki imkanlara dönüştürmek durumunda kaldıklarına değinerek içeriğin esas olduğunu vurguladı.

Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Yöntemleri

STGM Stüdyo, Online Eğitim Desteği kapsamında yaptığımız Fotoğraf Çekim ve Düzenleme Yöntemleri oturumunda, fotoğraf sanatçısı Anıl Özoğlu konuğumuz oldu. Fotoğrafın icadından beri tarihin en kolay fotoğraf çekim olanaklarına sahip olduğumuz bir dönemde olduğumuzla başlayarak fotoğrafın temel unsurlarını konuştuk. Bu temel unsurların kontrol ederek fotoğrafın estetiğini hangi biçimlerde değiştirebileceğimizi örneklerle inceledik. Işığın davranış biçimlerini, nasıl takip etmemiz gerektiğini ve gerekiyorsa ışığı kontrol etme-yaratma yöntemlerini listeledik. Etkilerini örnekler üzerinden inceleyerek hangi fotoğrafta nasıl bir yöntem izlenildiğini incelemeye çalıştık.

Fotoğraf türlerini ve bu alanların inceliklerini, dikkat edilmesi gereken noktaları konuştuk. 

Kompozisyon kurarken katmanlı ve harmonik kadrajlamanın gücünün altını çizdik. Çerçeveleme standart oranlarının kullanım yerlerini belirttik. 

Fotoğraf makine türlerini, objektifleri ve odak uzaklıklarını inceledik.

Son bölümde ise fotoğrafı nasıl düzenleyebileceğimizi ve etkiyi son dokunuşlarla çok daha güçlü ve hissettirmek istediğimiz duyguya yönlendirebileceğimizi konuşarak oturumumuzu bitirdik.

Kurgu ve Montaj Yöntemleri

STGM Stüdyo, Online Eğitim Desteği kapsamında yaptığımız Kurgu ve Montaj Yöntemleri oturumunda, “Herkes Uyurken” belgeseli ile Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi İlk Belgesel’ ödülünü kazanan Erdem Murat Çelikler konuğumuz oldu. Sinema ve videoda anlam yaratma yöntemi olan kurgunun gelenekselleşmiş biçimlerine ve bunları hangi durumlarda kırabileceğimize, esnetebileceğimize değinerek başladık oturumumuza. Temel kesme ilişkileri üzerinden örneklerle ilerleyip devamlılığın nasıl sağlandığını, yine devamlılığın kırılıp çizgisel anlatıya aykırı bir kurgu oluşturarak izleyicide nasıl etkiler yaratmanın mümkün olduğunu konuştuk.

Müziğin ve sesin kurguyu ne şekilde desteklemesi gerektiğini, görüntülerin önüne geçmesinin sakıncalarını inceledik. Elimize ulaşan görüntüleri ne şekilde dosyalarsak kurgu yaparken karmaşadan ve zaman kaybından uzak durabileceğimizi ve uzun vadede rahatça kullanılabilir bir arşiv oluşturma yöntemlerinin altını çizdik. Kurgu yaparken hep göz önünde bulundurmamız gereken ipuçlarını listeleyerek oturumu bitirdik.

İlgili Eğitim