Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

STGM'nin Öncelikleri

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) 2004 yılında, ülkemizde katılımcı demokrasinin gelişiminde sivil toplumun önemine inanan bir grup fikir önderi ve aktivist tarafından kuruldu.

STGM’nin işlevsel öncelikleri:

  • Kendi kurumsal yapısını güçlendirmek,
  • Hedef STÖ’lerin kapasitelerinin güçlendirilmesi bağlamında ağları desteklemek,
  • Örgüt içi demokrasilerin pekiştirilmesi; STÖ’lerin yurtiçi ve yurtdışında kendi aralarında ve devlet/yerel yönetim veya özel sektör gibi diğer alanlarla iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi,
  • Başarılı bir örnek olma kapasitesi taşıyan ve/veya başarılı bir örneği sürdürülebilir kılma potansiyeli olan girişimleri desteklemektir.

STGM ve kimliksel öncelikleri:

  • Etnisite, yaş, cinsiyet, cinsel yönelim, ekonomik durum, siyasal görüş, felsefi eğilim ve dini inanç açısından hiçbir ayrım gözetmez.

STGM’nin teknik öncelikleri:

  • Sürdürülebilir ve çarpan etkisi olan; hedeflenen sonucu alabilme, kapasite analizi ile araştırılabilme ve gelişme gereksinimi karşılanabilme niteliğine sahip; yerel bileşeni olan projelere öncelik verir.
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler