Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

TACSO'dan Danışma Sürecine Davet: IPA Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2021-2023 İçin İstişare

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi (AB TACSO 3) sizi IPA Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2021-2023 hakkında danışma sürecine davet ediyor. Danışma sürecine katkı vermek için son tarih 21 Ocak 2022 Cuma.

TACSO 3'ün çağrısı şöyle; 

Bildiğiniz gibi, COVID-19 salgını zemininde, Ekim 2020'de Avrupa Komisyonu Batı Balkanlar için bir Ekonomik ve Yatırım Planı (EIP) başlattı. Bu Plan, sosyo ekonomik kalkınmayı ve sürdürülebilir büyümeyi destekleyerek AB yolunda ilerlemek için gerekli reformların uygulanmasını ve Batı Balkanlar'ı AB'ye yaklaştırarak, yeşil ve dijital bir geçişle, desteklenen bölgenin toparlanmasını teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca plan, ulaşım, enerji, dijital geçiş, yeşil gündem, özel sektöre destek, ekonomik entegrasyon, yenilikçilik ve insan sermayesinin gelişimine destek alanlarında yatırımlar ve politika girişimleri yoluyla bölgeye yardım sağlamayı içeriyor. Bunun yanında hukukun üstünlüğünün sürdürülebilir kalkınmanın temel taşı olduğunu kabul ediyor ve yapısal ekonomik reformlarla birlikte temeller alanındaki ilerlemenin devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor. 

Bu bağlamda, Sivil Toplum Örgütleri (STÖ'ler) belirlenen kilit politika alanlarında ve katılımcı demokrasilerin teşvik edilmesinde AB'ye uyum sürecinde önemli bir rol oynamaya çağrılmaktadır. Ekonomik ve Yatırım Planının (EIP) çeşitli tematik alanlarında politika oluşturma ve karar vermede STÖ'lerin kapasitelerinin ve katılım fırsatlarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Avrupa Komisyonu, 2022'nin ilk bölümünde planlanan bölgesel bir Teklif Çağrısının başlatılmasıyla Sivil Toplum Aracı (CSF) ve Medya Programı aracılığıyla STÖ'lere maddi destek sağlamayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu DG NEAR adına bölgesel AB TACSO 3 projesi, Batı Balkanlar ve Türkiye için yapılacak olan bu Bölgesel Teklif Çağrısı için girdilerinizi almak amacıyla bu istişareyi yürütmektedir.

Bu istişare, Avrupa Komisyonu'nun 2022 CSF ve Medya Programı Bölgesel Teklif Çağrısını başlatmadan önce genişleme bölgesindeki umut verici çok sayıda STÖ'den geri bildirim toplamasını ve planlı müdahaleleri bölgedeki STÖ'lerin ve medyanın dile getirdiği ihtiyaçlarla uyumlu hale getirmesini sağlayacaktır.

Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütlerine Teknik Yardım (TACSO), Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve sivil toplum örgütlerinin (STÖ'ler) kapasitelerini geliştiren ve rolünü güçlendiren bölgesel bir projedir. CSF AB mekanizmasının bir parçası olarak TACSO, STÖ'lerin bölgedeki demokratik süreçlerde aktif olarak yer almasına yardımcı olur ve aynı zamanda sivil toplum ve çoğulcu medya gelişimi için elverişli bir ortamı teşvik eder.

Anketi 21 Ocak 2022 Cuma günü saat 18:00'e (CET) kadar doldurmanız rica olunur. 

TACSO 3 projesinin kuruluşunuz ve ilgi alanlarınızla ilgili diğer etkinliklerinde yer alabilmeniz için lütfen anketin ilk bölümünde en güncel iletişim bilgilerinizi doldurduğunuzdan emin olun.

İşbirliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Katkılarınızdan yararlanmak için sabırsızlanıyoruz.

Saygılarımızla,

TACSO 3 Proje Ekibi.

İlgili Eğitim