Ana içeriğe atla
Image
Örgütlenme Özgürlüğü Konferans
Share

Tarihi Not Edin: Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferans Programı Hazır

“Güçlü Sivil Toplum” temasıyla 11-12 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Örgütlenme Özgürlüğü Konferansı'nın programı yayınladı. Türkiye, Avrupa, Balkanlar ve ABD’den uzmanların katılacağı konferansta, örgütlenme özgürlüğünü düzenleyen mevzuat ve uygulamaların sivil alan üzerindeki küresel etkilerini ve sivil toplumun değişen koşullara nasıl uyum sağladığı ele alınacak. 

Programda kimler var?

Örgütlenme özgürlüğünün çeşitli boyutlarıyla ele alınacağı iki günlük konferansta farklı oturumlarla; daralan sivil alan önündeki engellerle nasıl mücadele edebileceğimizi ve demokrasinin temel bir aktörü olan STÖ’lerin nasıl güçlenebileceğini konuşacağız

Dünya çapında demokratik sistemlerin karşılaştığı zorlukları aşmak için yenilikçi anlayış ve yaklaşımları "Demokrasilerin Karşılaştığı Zorluklarla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar" oturumunda İnsan Hakları Ortak Platformu'ndan Feray Salman, CIVICUS'tan Mandeep S. Tiwana ve Liverpool Üniversitesi'nden Doç Dr. Özge Zihnioğlu yer alacak. 

Farklı ülkelerde ve bölgelerde sivil toplumun çeşitli zorluklar karşısında nasıl direnç gösterdiğini "Zor Zamanlarda Sivil Toplumun Dayanıklılığı" başlıklı oturumda European Civic Forum'dan Aarti Narsee, Uluslararası Af Örgütü'nden Begüm Başdaş, Macaristan'dan Hungarian Helsinki Committee'den Marta Pardavi, Bosna Hersek'ten CIVILKA'dan Dajana Cvjetkovic ve SlovakyaVIA IURIS'den Peter Čuroš konuşacak. 

Örgütlenme özgürlüğüne dair mevzuat ve düzenlemelerin sivil toplumun faaliyetleri üzerindeki küresel etkisini ise "Örgütlenme Özgürlüğünün Korunması: Hukuki Düzenlemeler" oturumunda European Center for Not-for-Profit Law -ECNL'den Eszter Harta'la, Philea - Philanthropy Europe Association'dan Hanna Hanses'le, Global NPO Coalition on FATF'den Thalia Malmberg'le ve Bilgi Üniversitesi'nden Doç. Dr.Ulaş Karan ele alacak. 

Uluslararası kuruluşlara ve iş birliklerine dair iyi uygulamalar da paylaşılacağı oturum ise "Küresel Sivil Toplum Gündemi ve Uluslararası Örgütlenmelerin Rolü" başlığıyla Balkan Civil Society Development Network- BCSDN'den Biljana Spasovska, Division of Democratic Institutions and Civil Society of the Council of Europe'dan Cornelia Perle, CIVICUS'tan Mandeep S. Tiwana ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Avrupa Şiddete Karşı Kadınlar Ağı'ndan Selime Büyükgöze'nin katılımıyla düzenlenecek.

"Yeni Teknolojilerin Sivil Topluma Etkisi" başlıklı oturumda ise TÜSEV'den Güneş Engin, Privacy International'dan Karla Prudencio, Uluslararası Af Örgütü'nden Matthew Mahmoudi ve Techsoup Europe'tan Vesna Bajšanski-Agić yer alacak.  

Tüm programa ekteki dokümandan ulaşabilirsiniz. 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
İlgili Eğitim