Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yaptı. 

Yönetmeliğin 'toplantı yeri ve gösteri yürüyüşü güzergahının belirlenmesini' içeren üçüncü maddesinin birinci fıkrasının ‘a bendinde’ yer alan "vatandaşın günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ifadesi, "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak" olacak şekilde değiştirildi. ‘ç bendinde’ yer alan “ve vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak” ibaresi de yürürlükten kaldırdı.

Değişiklik, Danıştay 10. Dairesi’nin 2020’de bu yönde verdiği karar doğrultusunda yapıldı.

İlgili Eğitim