Ana içeriğe atla
Image
anket
Share

Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ve Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG) Anket Katılımı Çağrısı

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin, mültecilerin karşı karşıya olduğu sorunların, bu sorunların çözülmesine yönelik önerilerin, mültecilerin liderliğindeki kuruluşların ve yerel/ulusal sivil toplum kuruluşlarının rolünün vb. mevcut durumunu anlamak amacıyla tasarlanan bu kısa ankete katkı sağlamaya davetlisiniz.

Türkiye Mülteci Konseyi (TMK) ve Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG), mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve onlarla birlikte çalışan kuruluşların görüşlerinin, önceliklerinin ve isteklerinin 3RP'ye (Suriye Krizine yönelik Bölgesel Mülteci & Dayanıklılık Planı) ve bu planın önceliklerine anlamlı bir şekilde yansıtılmasını ve eylem planını belirlemelerini sağlamak için, 3RP'nin 2023-2025 Türkiye Ülke Bölümü’nü şekillendirmek üzere yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarıyla kapsamlı bir istişare süreci yürütmektedir. Bu sürecin aynı zamanda yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşları için bir platform sağlaması, ulusal ve bölgesel politika geliştirme süreçlerinde bu kuruluşların bakış açılarının yansıtılmasını sağlaması öngörülmektedir.

Kapsama ilişkin oluşturulan anket çalışması Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak toplam üç dilde hazırlanmıştır.

Türkçe Anket Linki: https://tr.surveymonkey.com/r/Y78MVGK

İngilizce Anket Linki: https://tr.surveymonkey.com/r/7FTTLVM

Arapça Anket Linki: https://www.surveymonkey.com/r/CQW7ZM7

Anket 31 Ekim 2022 tarihine kadar katılımcıların erişimine açık olacaktır. Alınan tüm yanıtlar, TMK ve YSG ekibi tarafından dikkatle analiz edilerek, 2023-2025 Türkiye Ülke Bölümü’nün geliştirilmesini destekleyecek ve öncelikler, eylemlerin uygulama planı, aktörler, başarı göstergeleri vb. gibi odak noktaları konusunda girdi sağlayacaktır. 

İlgili Eğitim