Ana içeriğe atla
Image
TİF
Share

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF)

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF), 6 Şubat Depremleri’nin hemen ardından, yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki deprem koordinasyonuna katılımını güçlendirmek üzere Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG) üyeleri tarafından kuruldu.

Sekretaryası, Hayata Destek Derneği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yürütülen TİF, insani yardım alanında faaliyet gösteren yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Yüz yüze toplantılar, çevrimiçi etkinlikler, eğitimler düzenleyen TİF, il temsilcileri aracılığıyla bu kuruluşların sesi ve destekleyicisi oluyor. 


TİF üyeleri, insani yardım alanındaki koruma, ruh sağlığı ve psikososyal destek, barınma, gıda güvencesi, su temini, sanitasyon ve hijyen, sağlık, beslenme, eğitim gibi çeşitli konularda güçlü olan ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşlarından oluşmaktadır. İnsani yardım alanında bilgi ve deneyim sahibi olan TİF üyeleri, tüm afet illerinde ve göç alan bölgelerde faaliyet göstermektedir. 


2016'daki Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nden bu yana, Türkiye'de "Büyük Uzlaşı (Grand Bargain)" sözleşmesinin somut hedef ve taahhütlerini takip eden Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG) ve Türkiye Mülteci Konseyi (TMK), Türkiye'deki insani yardım girişimlerinin yerel kurumların önderliğinde yönetilmesi gerektiğini savunmaktadır. Araştırma, belgeleme ve savunuculuk faaliyetlerini içeren çeşitli yöntemleri kullanarak Türkiye'deki insani yardım gündeminin yerelleşmesine katkı sağlamak için aktif bir şekilde çalışmaktadırlar. Tam da odağın insani yardım gündeminin yerelleşmesine çevrildiği bir dönemde TİF, uluslararası kuruluşlarla uyumlu bir şekilde çalışarak yerel ve ulusal düzeyde insani yardımın etkili bir şekilde yönetilmesi için çaba harcamaktadır.


TİF, deprem sonrasında uluslararası aktörlerle uyumlu bir şekilde çalışarak yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşlarının farklı uzmanlıklarıyla iyileştirme çalışmalarında paydaş olarak yer almalarını sağlamıştır. Üyelerin uluslararası kuruluşlarla eşit ilişkiler ve ortaklıklar kurması hızlı ve katılımcı bir iyileşme sürecini desteklemektedir. Ayrıca, üyelerin uluslararası kuruluşlarla kurduğu ilişkiler, hibe kaynaklarına erişim ve koordinasyon açısından büyük önem taşımaktadır.


 

İlgili Eğitim