Ana içeriğe atla
Image
deprem yardım
Share

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu "Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı"na Başvuru Almaya Başladı

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF), 21-22 Ocak 2024 tarihlerinde Gaziantep’te Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı düzenleyecek.

6 Şubat Depremlerinden etkilenen ve afet bölgesinde çalışan sivil toplum kurumlarının bir araya gelerek kurduğu Türkiye Yerel STK İnsani Forumu’nun (TİF) düzenleyeceği Yerelde İyi Örnekler Çalıştayı'nda hem yerel aktörlerin mücadele deneyimleri paylaşılacak hem de örgütlerin bundan sonra ne yapmak istedikleri tartışılacak.

İki günlük programın birinci gününde katılımcılar, yerelde iyi örnek olarak değerlendirilebilecek çalışmaları ve projeleri birbirine aktaracak. İkinci gün ise çalışmalardaki ortak noktalar, ihtiyaçlar, ileriye dönük fırsatlar ve muhtemel iş birlikleri
konuşulacak. İkinci gün programına, deprem odağında çalışan diğer sivil toplum aktörleri de dinleyici olarak katılabilecek.

İki günlük çalıştayda, il dışından gelecek ve birinci gün iyi örneklerini paylaşacak katılımcıların ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacak. İyi örnek çalışmanız ya da projeleri olanlar 3 Ocak 2024'e kadar başvuru formu üzerinden başvurularını iletebilirler. 

Çalıştaya katılım için başvuru kriterleri

 • Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinden birinde deprem odağında çalışan,
 • Yerelin liderliğinde ortaya çıkan veya afetten etkilenmiş, yerel toplulukların katılımıyla büyüyen
 • Yerel kültüre ve koşullara uygun şekilde çalışma yürütürken, insan hakları ve etik değerleri koruyan,
 • İş birlikleri kurarak yerelde kapasiteyi genişleten,
 • Uluslararası fon ve hibelere erişim de dâhil olmak üzere, çalışmalarıyla kapasitesini artıran,
 • Çalışmalarını, organizasyonel kapasitesini ve ekibinin gelişmesi gereken yönlerini araştıran,
 • Sürdürülebilir etkisi olan, kurulduktan sonra daha da güçlenerek devam eden veya etkileri süren,
 • Sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya pozitif katkısı olan çalışmaları yürüten (temel ihtiyaçların karşılanması, güçlendirme çalışması veya yerele katkı sağlayan her türlü çalışma)
 • Yenilikçi, ilham verici veya yaygınlaştırılabilir olma özelliklerinden en az birini taşıyan bir inisiyatif/STK olduğunuzu düşünüyorsanız başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Başvurular, topluluğun/sivil toplum kurumunun depreme dair çalışmasında/projesinde aşağıdaki başlıklar üzerinden değerlendirilecek. Başvurunun ardından TİF Sekreteryası daha detaylı bir görüşme talep edecek.

 • Yerellik
 • Acil Duruma Adaptasyon ve Koordinasyon
 • Organizasyonel Etik
 • Koordinasyon ve İş birliği
 • Özgünlük ve Sürdürülebilirlik
 • Kapasite Geliştirme

Başvurusu çalıştayda yer alacaklardan neler bekleniyor?

Başvurunun çalıştayda yer alması halinde, TİF sekreteryasıyla sürekli iletişim halinde olarak, çalıştay için hazırlık yapılması bekleniyor. Bu süreçte ildeki TİF temsilcisi başvuran kişiye destek olacak. Bu süreçte topluluk/STÖ olarak  başvuranı aşağıdaki süreçler bekleyecek.

 • Çalıştayda sunmak üzere poster çalışması yapmak
 • Çalıştay broşürüne eklenmek üzere tanıtım metni hazırlamak
 • Çalıştayın duyurusu ve yaygınlaştırma çalışmalarına katkıda bulunma
 • 20 Ocak Cumartesi akşamı otele giriş yapıp, 21-22 Ocak tarihlerinde çalıştay programına tam katılım göstermek

TİF Hakkında

Türkiye Yerel STK İnsani Forumu (TİF), 6 Şubat Depremlerinin hemen ardından, yerel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Birleşmiş Milletler (BM) liderliğindeki deprem koordinasyonuna katılımını güçlendirmek üzere kuruldu. Sekretaryası Hayata Destek Derneği ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından yürütülen TİF, insani yardımın farklı sektörlerinde çalışma yürüten 73 yerel ve ulusal STK’yı buluşturuyor; yüz yüze toplantılar, çevrimiçi etkinlikler, eğitimler ve il temsilcileri aracılığıyla onların sesi ve destekleyicisi oluyor.

TİF
İlgili Eğitim