Ana içeriğe atla
Image
gönüllü
Share

TÜSEV Türkiye’nin Bağışçılık Karnesini Yayınladı 

TÜSEV, Türkiye'de bireysel bağışçılık alanındaki eğilimleri, bağış yapılan alanları, bağış yapma motivasyonlarını ve bağışçılığın STÖ’lerle olan ilişkisini ele aldığı Türkiye'de Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik 2021 Raporu'nu yayımladı.

Türkiye'de bireysel bağışçılığın ve hayırseverliğin durumunu mercek altına alan rapor önceki yıllara kıyasla Türkiye'de bireysel bağışçılığa dair olumlu bir tablo ortaya koydu.

TÜSEV'in araştırmasına göre Türkiye'nin yüzde 45'i göre geçtiğimiz sene içerisinde akraba, komşu ya da herhangi bir diğer ihtiyaç sahibine yiyecek, giyecek, para yardımı, ya da yakacak gibi maddi ve enformel yardımda bulundu. Bireylerin büyük çoğunluğu ise bağışlarını bir kuruluş aracılığıyla yapmayı tercih etmiyor.

Bireysel bağışlar ve faaliyetlere katılım artışta

İlki 2006'da yayımlanan ve Türkiye’de bireysel bağışçılık alanını izleyen tek kaynak olan rapor sonuçlarına göre bireysel bağışçılık ve hayırseverlik pratikleri önceki yıllara göre olumlu bir ivme kazanmış durumda. Bununla birlikte Türkiye'de vatandaşlar yoksullara yardımı öncelikli olarak devletin görevi olarak görüyor.

Vatandaşların büyük çoğunluğu ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ilgili bir kurum aracılığıyla vermek yerine doğrudan kendileri gerçekleştirmeyi ediyor. Fakat bağışlarını bir kuruluş aracılığıyla yapmayı tercih edenlerin oranındaki artışın yanı sıra, bireylerin farklı tür sivil toplum faaliyetlerine katılım oranlarında artış var.

Önceden bağışlarını bir kurum aracılığıyla yapmayı tercih edenlerin oranı yüzde 10-12 seviyelerindeyken 2021'de bu oran yüzde 22'ye yükseldi.

Bu artışta COVID-19’un olumsuz etkilerine karşı bireylerin ve STK’ların çalışmaları, saha çalışmasına yakın dönemde yaşanan doğal felaketlerin yarattığı tahribatların giderilmesi konusundaki inisiyatifler ve 2021'in yaz aylarında meydana gelen orman yangınları sebebiyle tanık olunan yardım ve hayırseverlik faaliyetlerinin etkili olabileceği düşünülüyor. 

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ve Doç. Dr. Selim Erdem Aytaç liderliğinde, Ekim-Kasım 2021’den geriye dönük son bir yıllık dönemi ele alarak Türkiye’nin 49 ilinin 143 ilçesinde toplam 1734 kişi ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda hazırlandı.

İlgili Eğitim