Ana içeriğe atla
Image
katılım hakkı
Share

UNDP Türkiye Sivil Katılım Görev Güçlerine Katılmaya Davet Ediyor

UNDP Türkiye yürütmekte olduğu Sivil Katılım Projesi kapsamında Çanakkale, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Mersin ve Trabzon'da sivil katılım stratejilerinin ve eylem planlarının hazırlanmasına, uygulanmasına ve izlenmesine katkıda bulunmak üzere Sivil Katılım Görev Güçleri oluşturacak.

Yerel düzeyde kamu, sivil toplum, özel sektör ve akademi temsilcilerinin bir araya geleceği yapıda yer almak isteyen STÖ temsilcileri 7 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

Katılmak için: https://form.jotform.com/231993794144972

Sivil Katılım Projesi hakkında

2023 yılı Ocak ayında uygulaması başlayan proje Türkiye'de demokratik yerel yönetişim için sivil katılımın ve gönüllülüğün güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Proje ile sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımının artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı Sivil Toplum-Kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve gönüllülük için elverişli ve sürdürülebilir bir ortam yaratılmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir.
 
Ana faydalanıcısı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), eş-faydalanıcısı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (STİGM) olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi için Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” (Sivil Katılım Projesi) Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanmaktadır. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, IPA-II Sivil Toplum Sektörünün lider kurumu  olarak, projenin etkin bir biçimde uygulanması ve izlenmesine yönelik çalışmaları yürütmektedir.

Sivil Katılım Görev Güçleri
İlgili Eğitim