Ana içeriğe atla
Image
Haber yatay görseli
Share

VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

23.06.2010
Öncelikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere tüm dünyada Sivil Toplum ve STK'lar yaşamın hemen her alanında kamuoyu oluşturma, eleştiride bulunma, karar birimleri üzerinde etkili olma, sorunları gündeme getirme ve nihayet ekonomik, toplumsal ve kurumsal sorunları çözme misyonlarıyla gündeme gelmişlerdir. Bu bağlamda, STK'lar, gelişmişlik ve kalkınmışlığın; kamu ve özel sektörü oluşturan piyasa ile birlikte üçüncü dinamiği sayılmaktadırlar.

Öncelikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere tüm dünyada Sivil Toplum ve STK'lar yaşamın hemen her alanında kamuoyu oluşturma, eleştiride bulunma, karar birimleri üzerinde etkili olma, sorunları gündeme getirme ve nihayet ekonomik, toplumsal ve kurumsal sorunları çözme misyonlarıyla gündeme gelmişlerdir. Bu bağlamda, STK'lar, gelişmişlik ve kalkınmışlığın; kamu ve özel sektörü oluşturan piyasa ile birlikte üçüncü dinamiği sayılmaktadırlar.

Toplumsal  dönüşümün  önemli aktörlerinden biri olan Sivil Toplum Kuruluşları’nın işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmelerinde; hayırseverlik faaliyetlerinin harekete geçirilmesi, örgütlenmesi ve sürdürülebilirliliğine yönelik politika, yöntem ve modellerin oluşturulması  büyük önem taşımaktadır. Toplumsal sektörlerin   yüzyılı olarak ifade edilen  21. yüzyılda,  bireyler ve kurumlar düzeyinde görülen  hayırsever eğilimlerin kısa vadeli ve acil gereksinimleri karşılamaktan  ziyade toplumsal düzeyde sosyal adaleti sağlayan ve  sosyal değişimi tetikleyen  çalışmalardan oluşması bu durumun bir göstergesidir.

Bireylerin dini, vicdani veya duygusal güdülerinden hareketle yaptıkları bağışlarla gerçekleştirdikleri hayırseverlik faaliyetleriyle toplumların küresel düzeyde kalkınması, refah seviyelerinin yükseltilmesi ve daha geniş kitlelere  uzun vadeli hizmetlerin sunulması mümkündür.  Bu anlamda Sivil Toplum Kuruluşları’na toplumun geniş  bir kesiminin desteği kaçınılmaz olmaktadır.

Sivil Toplum Kuruluşları, hedef kitlelere belirli düzeylerde ve kısa vadeli hizmetler sunarak  toplumun kalkınması için uzun dönemli  çözümler üretme noktasında yetersiz kalabilmektedir. Bu durum; büyük ölçüde  Sivil Toplum Kuruluşları’nın içinde bulundukları ortamın daha iyi değerlendirilmesi, mevcut durum tespitinin paydaşlara aktarılması ve karşı karşıya kaldıkları sorunların  çözümü konularıyla yakından bağlantılıdır. Aynı zamanda birey ve kurumların içinde bulundukları toplumun refah seviyesini artırmak için  yaptıkları bağışların; eğitim, yoksulluk, fırsat eşitliği vb. alanlara  katkı sağlamayı hedefleyen  STK projelerinde etkin  kullanımlarıyla da   ilişkilidir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus,  katkı ya da bağışların  politik, ekonomik ve sosyal anlamda en az varlığa sahip olanların fırsatlarını çoğaltmak amacıyla yapısal değişiklikler yaratmak için çalışan STK’lara yönlendirilmesinin  sosyal adaletin sağlanması noktasında önemli olduğudur. Böylece, acil gereksinimlere yalnızca kısa vadeli çözümler üretilmesi değil, çoğunlukla eşitsizlik ve güç dağılımı sorunlarına çözümler bularak, sorunların temel nedenlerine inilmesi mümkün olacaktır.

Yoksulluk, küresel terör, çevre kirliliği ile mücadelenin arttığı küresel dünya düzeninde; "Küresel Yoksulluk" ana temalı IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, "Küresel Barış" ana temalı V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi ve “Sosyal Girişimcilik “ ana temalı VI. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi;  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bünyesinde Sivil Toplum Kuruluşları konusunda üstlendiği özel misyonunu başarılı bir şekilde sürdüren Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından başarıyla gerçekleştirilmiştir. 2010 döneminde, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yanı sıra yaygın düzeyde katılımıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan, VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi ile, daha önce gerçekleştirilen altı kongrenin sunduğu katkılar da göz önünde bulundurularak, günümüzün hızla gelişen ve değişen küresel dünya düzeninde önem kazanan konulardaki duyarlılığın ön plana çıkarılması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, VII. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi ana teması "Hayırseverlik" olarak belirlenmiştir. Nitekim, günümüzde "Hayırseverlik" kavramı; yoksulluğun önlenmesi, refah düzeyinin arttırılması ve sosyal adaletin sağlanmasını temel hedefler olarak benimseyen ve küresel düzeyde önem kazanan konular arasında yer almaya başlamıştır.

Hayırseverlik ana teması yanında, diğer konular ve temalar ile ilgili bildirilerin sunulması beklenmektedir. Kongremize akademisyenlerin yanı sıra, kamu, özel sektör temsilcilerinin, STK’ların üye ve temsilcilerinin eşit paydaşlar olarak katkı sunması beklenmektedir.

Bu saptamalar ışığında, 3-5 Aralık 2010 tarihlerinde Çanakkale'de uluslararası platformda gerçekleştirilecek kongremizi onurlandırmanızı beklemekteyiz.

Prof. Dr. Ali AKDEMİR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiyi ve kongre afişini ekteki dökümanlarda bulabilirsiniz.

http://biibf.comu.edu.tr/stk2010/

İlgili Dosyalar:

  1. Amaç ve Kapsam [DOC] [53.50K]
  2. Önemli Tarihler [DOC] [28.50K]
  3. Kongre Afişi [JPG] [390.26K]
Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler