Ana içeriğe atla
Image
Yerelleşme Savunuculuk grubu çalıştay
Share

Yerelleşmeyi Savunanlar Buluşuyor

09.05.2022
Türkiye’de insani yardım ve insan hakları çalışmalarının yerelleşmesini savunan ve destekleyen bağımsız bir yerel girişim olan Yerelleşme Savunuculuk Grubu, ‘Dünya İnsani Zirvesi'nden Bugüne Yerelleşme’ Çalıştayı’nda fon sağlayan kurumlar ve uluslararası kuruluşlarla ‘yerelleşme’yi konuşacak.

Savaşlar, çatışmalar, iklim krizinin etkileri ve ekonomik sebeplerle sonucu göçün görünür ve tartışılır hâle geldiği günümüzde ‘zorunlu göç’ü ve insani yardımı da konuşmak gerekli. Doğal ve insan kaynaklı felaketlerden etkilenen insanların hayatlarını iyileştirmek üzere yapılan çalışmalar, ‘insani yardım’ olarak tanımlanıyor. İnsani yardım camiası müdahale ve iyileştirme çalışmalarının verimliliği, etkinliği ve hesap verilebilirliği için yerelleşme gereğini vurguluyor. Yani ihtiyaçların karşılanırken, yerele daha fazla inisiyatif verilmesi ve var olan yerel kapasitenin daha da güçlendirilmesini öneriyor. 28 üyesi bulunan Yerelleşme Savunuculuk Grubu, Mayıs ayında düzenlenecek çalıştayda, insani yardım alanında faaliyet gösteren yerel örgütlerle fon sağlayan kurumları, Birleşmiş Milletler ajanslarını ve uluslararası insani yardım kuruluşlarını bir araya getirecek. 

‘Dünya İnsani Zirvesi'nden Bugüne Yerelleşme’ Çalıştayı, yerelleşmenin insani yardımı dönüştürecek bir yaklaşım olarak kabul edildiği Dünya İnsani Zirvesi'nin 6. yıldönümüne denk gelecek şekilde 24 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek. Çalıştayda, STÖ’lerle uluslararası fon sağlayıcı ve aracı kuruluşlar ilk defa aynı masaya oturarak partnerlik ilişkilerinin daha eşit ve adil bir dünya için geliştirilmesini konuşacak. Zirve’nin önemli çıktılarından olan yerelleşmeyi hedefleyen ‘Büyük Uzlaşma’ (Grand Bargain) taahhütleri, yaşanan zorluklar ve iyi uygulamalar masaya yatırılacak.

Yerelleşme Savunuculuk Grubu ve çalıştay hakkında daha fazla bilgiyi grubun sekretaryasına ulaşarak edinebilirsiniz.

İLETİŞİM: 
Ceren Can 
Yerelleşme Savunuculuk Grubu Koordinatörü
[email protected]
 

Yerelleşme Savunuculuk Grubu (YSG), Türkiye’de insani yardım ve insan hakları çalışmalarının yerelleşme aracılığıyla iyileştirilmesini destekleyen bağımsız ve yerel bir girişimdir.

YSG, insani yardım ve insan hakları çalışmalarının yerel kapasite üzerine inşa edilerek ve yereli daha da güçlendirerek yapılması gerektiğini savunur. Risk altındaki ve dezavantajlı grupların hayatlarını iyileştirmek, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması için kalıcı ve sürdürülebilir yerel çözümler önerir. Güçlü yerel paydaşlara ihtiyaç olduğunu savunarak yerel örgütlerin güçlenmesi ve koordinasyonu için çalışır. Yerel örgütlerin; Birleşmiş Milletler ajansları, uluslararası STÖ’ler ve fon sağlayıcı paydaşlarla iş birliklerinin adil ve eşit bir ilişki içinde yürütülmesi hedefiyle alt yüklenicilik modeli yerine eşit ve stratejik ortaklık anlaşmalarını savunur.  İnsani kriz durumunda daha fazla fonun yerel örgütlere ve etkilenmiş topluluklara ulaşması için çalışır. 

2016’da Hayata Destek Derneği'nin inisiyatifi ile bir araya gelen grup, 2020’de çok sayıda yerel örgütün dahiliyeti ile resmiyet kazandı. Grubun sekreteryası Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) tarafından 'Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Projesi' kapsamında destekleniyor. 

Yerelleşme Savunuculuk Grubu Üyeleri 

 • Erişim Destek Derneği (EDD)
 • Genç Gelişim ve Girişim Derneği
 • Göçmen Dayanışma Derneği
 • Hayata Destek Derneği
 • Habitat Derneği
 • İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM)
 • İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV)
 • Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)
 • Kalkınma için İnovasyon Derneği (I4D)
 • KAOS-GL Derneği 
 • Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
 • Kırkayak Kültür Derneği
 • Küresel Akıl Derneği
 • Mavi Kalem Derneği
 • Maya Vakfı
 • Menekşe Organizasyon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Violet Syria) 
 • Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-DER)
 • Mülteci Destek Derneği (MUDEM)
 • Mülteci Hakları Merkezi
 • Nirengi Derneği 
 • Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM)
 • Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM)
 • Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
 • Türkiye Mülteci Konseyi (içinde mülteci örgütlerin de bulunduğu 21 STÖ barındıran bir ağ)
 • Uluslararası Çocuk Hakları Elçileri Derneği (ICHILD)
 • Uluslararası Mavi Hilal Vakfı (IBC)
 • Watan Derneği
 • Yuva Derneği
İlgili Eğitim