Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Yeşil Ekonomide İstihdamı ve Girişimciliği Desteklemek için Hibe Çağrısı

Akdeniz için Birlik (Union for Mediterrenean) Hibe Programı, yeşil ekonomide istihdamı teşvik ve Güney Akdeniz ekonomilerinin yeşil dönüşümünü desteklemek için başvuruları almaya başladı. 

Bu teklif çağrısı, özellikle iklim değişikliğinin sonuçlarından ve buna bağlı olarak değişen sosyo-ekonomik ortamdan orantısız bir şekilde etkilenen hassas gruplara fayda sağlamayı hedefliyor.

Hedefler

  • Yeşil ekonomi geçişiyle ilgili sektörlerde iş bulma şanslarını artırmak için özellikle gençler ve kadınlar için becerilerin teşvik edilmesi,
  • Yeşil ve sürdürülebilir sektörlerde gelir elde etmeyi ve istihdam yaratmayı sağlamak amacıyla KOBİ'lerin girişimcilik faaliyetlerinin ve kapasitelerinin desteklenmesi,
  • Kadınların yeşil ekonomide ekonomik olarak güçlendirilmesinin desteklenmesi, (örneğin beceri eğitimi, bilinçlendirme veya kapasite geliştirme girişimleri yoluyla).

Detaylı bilgi için lütfen ziyaret ediniz: https://ufmsecretariat.org/grant-scheme-2023/ 

İlgili Eğitim