Ana içeriğe atla
Image
Sivil toplum
Share

AB Sivil Toplum Günleri’ne Bizimle Birlikte Katılın

Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) “Sivil Toplum Günleri”ni bu yıl 1-3 Mart 2023 tarihleri arasında Brüksel'de düzenleyecek. 

Biz de, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projemiz kapsamında uluslararası sivil toplum etkinliklerine Türkiye’den sivil toplum örgütlerinin katılımına destek olmak hedefiyle, AB Sivil Toplum Günleri 2023 etkinliğine Türkiye’den 7 sivil toplum örgütü temsilcisinin katılımını destekleyeceğiz.

AB Sivil Toplum Günleri hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

1-3 Mart 2023 tarihlerinde Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenecek olan AB Sivil Toplum Günleri'ne katılım için seyahat ve konaklama masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. AB Sivil Toplum Günleri sırasında, günlük harcamalar, katılımcılar tarafından yapılan harcamanın belgelendirilmesi sonrasında, belirlenen üst limiti aşmayacak şekilde, katılımcıların banka hesaplarına ziyaret sonrası gönderilecektir.

Etkinliğe katılacak STÖ temsilcileri açık çağrı usulü ile belirlenecektir. Etkinlik sırasında çeviri desteği sunulmayacağı için katılım için başvuru yapan STÖ temsilcilerinin (İngilizce ve/veya Fransızca) iletişim yeterliliğine sahip olması beklenmektedir. Bununla birlikte söz konusu tarihlerde katılımcıların Belçika’ya giriş sağlayabilecekleri geçerli bir pasaporta ve vizeye sahip olmaları tercih sebebi olacaktır.

Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, temsil ettiğiniz örgütün yönetim yapısından, tüm programa örgütünüz adına katılımın onayladığını belirten bir “görevlendirme mektubu” istenecektir.

Başvuru takvimi

AB Sivil toplum Günleri'ne katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin en geç 31 Ocak 2023 Salı günü saat 23.59’a kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Başvuru formunda verilen bilgiler katılımcıların belirlenmesi sürecinde önem taşıdığından sorulara ayrıntılı cevap verilmesi faydalı olacaktır. Kabul edilen STÖ temsilcileri 7 Şubat 2023 tarihinde e-posta ile bilgilendirilecektir. 

AB Sivil Toplum Günleri Başvuru Formu

Başvuru Kriterleri

  • Program, yerel ve ulusal düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli* STÖ’lere yöneliktir.
  • AB Sivil Toplum Günleri programında yer alan konulara yönelik faaliyetler yürütülmesi. (Toplantıda demokratik değerlere yönelen tehditler ele alınacak ve şu sorulara yanıt aranacak: Gelecekte katılımcı demokrasiyi nasıl görüyoruz? Avrupa ekonomisini nasıl demokratikleştirebiliriz? Dijital haklar vatandaşlar içn ne anlama geliyor? Sivil toplum nasıl finanse edilmelidir?)
  • Uluslararası sivil toplum gündemine katkı vermeye yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası düzeyde izleme veya savunuculuk faaliyetleri yürütmek veya bu yönde hazırlıkları olmak
  • İngilizce veya Fransızca dil yeterliliğine sahip olmak.

Değerlendirme Kriterleri

Başvuru formunu doldururken değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için genel ifadeler yerine detaylı, net ve açık bir anlatım önem taşımaktadır. 

Değerlendirme kriterleri şöyle;

  • Başvuru formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmuş olması
  • Başvuru amacı ile program arasındaki uyum
  • Bölgesel dağılım
  • Tematik dağılım
  • Cinsiyet dengesi
  • Dil yeterliliği ve geçerli bir vizeye sahip olunması tercih nedeni olacaktır.

*Hak temelli yaklaşım, bireyleri hak sahibi özneler olarak tanımlarken, devlet kurumlarını ve giderek artan oranda özel sektörü yükümlülük sahipleri olarak belirler. Dayanağını insan hakları ilkeleri ve standartlarından alan hak temelli yaklaşım, bireyleri haklarını talep edebilmeleri ve savunmaları için, kurumların ise haklarla bağlantılı yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için kapasitelerinin geliştirilmesini hedefler.

İlgili Eğitim