Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum rapor
Share

AB TACSO 3 Türkiye'deki Taban Örgütlerine ve Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik “Sosyal Etki Analizi Eğitim Programı"

Başvuru Çağrısı: Türkiye'deki Taban Örgütlerine ve Yerel Sivil Toplum Örgütlerine Yönelik “Sosyal Etki Analizi Eğitim Programı” (Son Başvuru Tarihi: 26 Ekim 2021)

Avrupa Birliği TACSO 3 Programı (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Programı-3) yerel STÖ’lerin ve taban örgütlerinin sosyal etki analizini sivil toplum örgütü uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olarak benimseme kapasitelerini artırmak için Türkiye'deki taban örgütleri ve yerel örgütler için “Sosyal Etki Analizi Eğitim Programı” düzenliyor. Eğitim programı Kasım 2021'in başında gerçekleşecek ve üç yarım günlük bir eğitim olarak düzenlenecek.

Sosyal Etki Analizi Eğitim Programının amacı, STÖ'lere sosyal etki analizi konusunda rehberlik sağlamak ve temel amaçlarına özgü olarak göstergeler belirleyebilmeleri konusunda pratik beceri kazandırmanın yanı sıra, sosyal etki analizi pratiğini iyi bir stratejik planlama ile birleştirilmiş olarak günlük işleyişlerinin bir parçası haline getirecek şekilde içselleştirmelerini sağlamaktır. Eğitim programı eğitim programını gerçekleştirecek uzmanlar tarafından geliştirilecek sunumlar ile birlikte interaktif yöntemlerden oluşacaktır ve eğitim katılımcılarını sosyal etki analizi ve stratejik bir yaklaşım geliştirme konusunda yeterli bilgi ile donatmayı hedeflemektedir. Eğitim programı ayrıca kendi sosyal etki analizleri için belirli mekanizmalar geliştirmiş olan STÖ’lerden konuk konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecektir. Eğitim programına, Türkiye'den toplam 30 kadar STÖ’nün katılımı hedeflenmektedir. Eğitim programının spesifik amaçları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:

Etki analizinin temel teorik çerçevesi ve metodolojik yaklaşımlarını aktarmak;

 • “Sosyal etki analizi”, “izleme ve değerlendirme”, “çıktılar”, “sonuçlar”, “göstergeler” vb. gibi ilgili kavramları net bir şekilde tanımlamak;
 • STÖ’lerin kendi organizasyon yapılarında daha odaklı bir stratejik yaklaşımı geliştirme, uygulama ve etkilerini izleme kapasitelerini artırmak;
 • Sosyal etki analizinin pratik bilgileri ve adımlarını aktarmak ve “izleme ve değerlendirme” ile “sosyal etki analizi” arasındaki farkı netleştirmek;
 • Türkiye'de ve dünyada sosyal etki analizinin somut örnekleri ve en iyi uygulamalarını aktarmak;
 • Sosyal etki analizi için mevcut araçlar ve kılavuzları paylaşmak.

Eğitim Programı, Türkiye'deki STÖ’ler için çevrimiçi bir eğitim programı olarak düzenlenecektir:

 1. Üç yarım günlük eğitim:
 • Türkçe olarak düzenlenecektir;
 • Kendi sosyal etki analizleri için stratejik bir yaklaşım ve bir izleme çerçevesi geliştirmekle ilgilenen yerel STÖ’leri ve taban örgütlerini hedeflemektedir;
 • Eğitim programı yaklaşık 30 STÖ temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim programını tüm katılımcılar açısından verimli bir şekilde yürütebilmek için maksimum katılımcı sayısı 30 STÖ temsilcisi olarak belirlenmiştir. 

Eğitim programına katılmak isteyen STÖ’lerin üç yarım günlük eğitim programına tam katılım sağlamaları beklenmektedir. 

Yerel örgütlere ve taban örgütlerine yönelik olarak hazırlanmış olan üç yarım günlük eğitim 3-5 Kasım 2021 tarihlerinde her gün 10:00 – 14:00 saatleri arasında düzenlenecektir. Başvurular için son tarih 26 Ekim 2021, saat 17:00'dir. Başvuru formu

Eğitim programlarına başvuruda bulunmak isteyen STÖ’lerin yukarıda linklerde sunulmuş olan başvuru formlarını doldurarak sistem üzerinden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen STÖ’lerin bir temsilci ile eğitim programına başvuruda bulunmaları uygun kabul edilecektir.

Eğitime katılacak STÖ’ler AB TACSO 3 Projesi tarafından aşağıdaki kriterlere göre seçilecektir:

 • Bölgesel dağılım;
 • Tematik alan dağılımı;
 • Cinsiyet eşitliği;
 • Sosyal etki analizini genel uygulamalarının ayrılmaz bir parçası olarak benimsemeye ilgi duyduğunu ifade eden STÖ’ler;
 • Taban örgütlerine ve yerel sivil toplum örgütlerine öncelik verilecektir.

Eğitim programlarını tamamlayan STÖ’ler ile eğitim sonrasında katılım sertifikaları paylaşılacaktır. 

Eğitimler alanında deneyimli bağımsız uzmanlar tarafındanTürkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Sosyal Etki Analizi Eğitim Programının tamamlanmasının ardından eğitim içeriklerini kapsayan indirilebilir rehberler hazırlanacak ve rehberler tüm sivil toplum örgütlerinin erişimine açık hale getirilecektir.  

Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir teknik destek projesidir. Bu anlamıyla AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. 

İlgili Eğitim