Ana içeriğe atla
Image
Akademisyen-Araştırmacı Veritabanı
Share

Akademi Sivil Toplumla Buluşuyor: Akademisyen/Araştırmacı Veritabanı Açıldı

STGM olarak, sivil toplum alanını güçlendirmek ve örgütlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak için hayata geçirdiğimiz STÖ Kaynak Merkezi Projesi’nde akademi ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sürekli kılmak hedefiyle önemli bir adım daha attık.  Türkiye’deki sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki bağın güçlenmesine katkı sunmak ve sivil toplum aktörlerini akademik alandaki paydaşlarıyla buluşturmak hedefiyle Akademisyen/Araştırmacı Veritabanı’nı hayata geçirdik.

Avrupa Birliği finansmanıyla yürüttüğümüz STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapsamında, akademik alandaki üretimin sivil toplumla buluşmasını sağlamak için bir dizi faaliyet gerçekleştiriyoruz. Bu faaliyetlerle, akademik üretimin üniversite sınırlarından dışarı taşınmasına, sivil toplum örgütlerinin kendi faaliyet alanlarıyla ilgili daha derin ve kapsamlı bir bakış açısına sahip olmalarına ve faaliyetlerinde akademik bilgi ve deneyimi kullanabilmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 

Bu kapsamda önerdiğimiz araçlardan biri akademisyen/araştırmacı veritabanı. Bu veritabanı ile STÖ’ler ve akademi arasında bir iletişim ve işbirliği ağı kurmayı amaçlıyoruz. Bu veritabanının, akademi ve sivil toplum işbirliğiyle, sivil toplumun çeşitli alanları üzerine araştırmalar yapılmasına, savunuculuk faaliyetlerinin geliştirilmesine, politikalar üretilmesine, izleme mekanizmalarının geliştirilmesine destek olmasını bekliyoruz. 

Akademisyen ve bağımsız araştırmacılar, veritabanına kayıt olarak, kendi alanlarında çalışma yapan STÖ’lerin kendilerine ulaşmalarını kolaylaştırabilecek; STÖ’ler de kendi çalışma alanlarındaki akademisyenlere çeşitli arama kriterleri kullanarak ulaşabilecekleri kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanabilecekler. 

Veritabanına kimler kayıt olabilir?

 • Bir kuruma bağlı olarak ya da bağımsız çalışan,
 • Yurtiçi ya da yurt dışında ikamet eden,
 • Daha önce STÖ çalışmalarında yer almış ya da almak isteyen,
 • STÖ çalışmalarına raporlama, editörlük, çeviri, eğitim, alan araştırması, danışmanlık, moderasyon veya kolaylaştırıcılık alanlarda katkı vermek isteyen,
 • Sivil topluma ilişkin kuramsal tartışmalar, sivil toplumun tarihsel gelişimine yönelik çalışmalar, saha çalışmaları, metodolojik tartışmalar ve hukuksal alandaki düzenleme ve değişimlere yönelik çalışmalar yürüten akademisyen veya bağımsız araştırmacılar ile aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yürüten akademisyen veya bağımsız araştırmacılar kayıt olabilir.
 1. Afet/Acil Durum/İnsani yardım
 2. Azınlıklar
 3. Bağımlılık
 4. Çevre/Sürdürülebilir Kalkınma/Doğa Koruma/İklim Değişikliği
 5. Çocuk
 6. Engellilik/Kronik hastalıklar/Nöroçeşitlilik
 7. Gençlik 
 8. Göçmenler/Sığınmacılar/Mülteciler
 9. Hayvan Hakları
 10. İfade Özgürlüğü
 11. İşkence, Kötü Muamele ve Cezasızlıkla Mücadele
 12. Kadın 
 13. Kalkınma/Yoksulluk/İnsani Gelişim/Kırsal Kalkınma
 14. Kent Hakkı
 15. LGBTi+ Hakları
 16. Siyasal/Ekonomik/Sosyal/Kültürel Haklar
 17. Yaşlılık

Başvuru Formu için tıklayınız.

İlgili Eğitim