Ana içeriğe atla
Image
hibe duyurusu
Share

Ayrımcılığa Karşı Hibe: Türkiye'de Ayrımcılığa Karşı Hak Temelli Çalışan Örgütler için Teklif Çağrısı

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD) "Ayrımcılığa Karşı Birlikte: Ayrımcılık Mağdurlarının Adalete Erişiminin İyileştirilmesi İçin Bir Sivil Toplum Koalisyonu İnşa Edilmesi" projesi kapsamında “Ayrımcılığa Karşı Hibe Programı” için başvuruları almaya başladı. 

Hibe programı kapsamında ayrımcılıkla mücadele etmek ve daha etkili, bağımsız ulusal insan hakları mekanizmalarını desteklemek için STÖ'ler ile barolar veya avukatlar arasında iş birliğini teşvik etmek amacıyla en az altı projeyi 2023-2024 yılları arasında uygulanacak en fazla 12 ay süreyle finanse edilecek.

Çağrı ve başvuru süreci hakkında daha fazla bilgiye başvuru rehberinden ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 8 Ağustos 2023

Kimler Başvurabilir?

Kâr amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri veya Türkiye'de kurulan tüzel kişi statüsündeki kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu konsorsiyumlar başvurabilir.

Hedef Gruplar: Türkiye’de bulunan sivil toplum örgütler

Hibe Miktarı ve Süresi: Alt hibe başına 13.000 EURO (en fazla) ve 12 ay (en fazla)

Başvuru: Başvuru belgeleri Christy Gamboa’ya [email protected]  gönderilecektir.

Proje hakkında 

Ayrımcılığa Karşı Birlikte Projesi, Türkiye'de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için kilit bir rol oynayan sivil toplumun ayrımcılığa karşı müdahalesini artırmaya odaklanmaktadır. Özellikle, hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin ayrımcılık vakalarında başvuruları ele alma, stratejik dava açma, Ulusal İnsan Hakları Kurumları (UİHK'ler) ile ilişki kurma kapasitelerini güçlendirmeyi, ayrımcılık karşıtı çalışmalar için ağ oluşturmayı ve işbirlikleri oluşturmayı desteklemeyi hedeflemektedir. Bu şekilde daha dirençli sivil toplum örgütlerinin oluşmasına, sivil toplum alanının genişleyerek  Türkiye'de demokrasinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

İlgili Eğitim