Ana içeriğe atla
Image
yaprak
Share

Bakım Sigortası Platformu'ndan sivil toplum örgütlerine çağrı

Engelli, yaşlı ve çocuk hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri "Bakım Sigortası Yasası" çıkartılması hedefiyle kampanya yürütmek ve savunuculuk yapmak üzere Bakım Sigortası Platformu adıyla bir araya geldi. Platform sivil toplum örgütlerine de katılım çağrısı yaptı.

Engelli, yaşlı ve çocukların temel insan hakları arasında yer alan, bakım hizmetinin sürekli ve güvenceli bir biçimde yerine getirilmesi için bakım sigortası sistemine gereksinim olduğu noktasından hareketle kurulan platformun ilk katılımcıları Altınokta Körler Derneği, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Otizm Konfederasyonu, Otizm Türkiye, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Türkiye Otizm Meclisi ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu oldu.

Platform çağrısında engelli, yaşlı ve çocukların gereksinim duyduğu bakım hizmetlerinin sistemli ve güvenceli bir biçimde sunulması da devletlerin yükümlülüğü altında olduğu hatırlatılarak, Bakım Sigortası Yasası'nın çıkarılması gerektiği söylendi. 

Platform üyeleri, Bakım Sigortası Platformu'nun çalışmalarına katılmak isteyen sivil toplum örgütlerine de katılım çağrısı yaptı. Platforma katılmak için buradaki formu doldurabilirsiniz. 

Çağrı şöyle;

Engelli, yaşlı ve çocukların temel insan hakları arasında yer alan, bakım hizmetinin sürekli ve güvenceli bir biçimde yerine getirilmesi için bakım sigortası sistemine gereksinim olduğu noktasından hareketle; Altınokta Körler Derneği, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Otizm Konfederasyonu, Otizm Türkiye, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN), Türkiye Otizm Meclisi ve Zihinsel Özürlüler Federasyonu tarafından Bakım Sigortası Yasası çıkartılması amacıyla kampanya yürütmek ve savunuculuk savunuculuk-lobicilik yapmak üzere Bakım Sigortası Platformu adıyla bir birliktelik oluşturulması konusunda sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunulması için görüş birliğine varılmıştır.

Ülkemizin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere göre devletler, yurttaşlarının, toplumsal yaşamın tüm alanlarına bağımsız ve eşit olarak katılabilmelerini sağlamak için gereken önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu bağlamda engelli, yaşlı ve çocukların gereksinim duyduğu bakım hizmetlerinin sistemli ve güvenceli bir biçimde sunulması da devletlerin yükümlülüğü altındadır. Ne üzücü ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti temel insan hakkı olan bakım hizmetinin sürekli ve güvenceli bir biçimde sunulması konusunda yetersiz kalmaktadır.

Bu gündemle çalıştaylar, şuralar, sempozyumlar yapılmış ve gereksinim sahiplerine vaatlerde bulunulmuş olmasına karşın sorunun gerçek sahibi bireylerin temsilcisi sivil toplum örgütlerinin katılımı önemsenmemiş; ekonomik nedenlerin arkasına sığınılarak işleyen süreç sonuçsuz bırakılmıştır.mOysa hiçbir neden, temel insan haklarının ertelenmesinin gerekçesi olamaz. Bu nedenle 2011-2013 yıllarında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının eşgüdümünde sürdürülen çalışmaların yeniden canlandırılmasına ve Bakım Sigortası Yasasının çıkarılmasına ivedilikle gereksinim vardır.

Aşağıda ismi bulunan sivil toplum örgütleri olarak, ivedilikle Bakım Sigortası Yasasının çıkartılması amacıyla kampanyalar yürütmek ve savunuculuk-lobicilik yapmak üzere Bakım Sigortası Platformu oluşturulmasını gerekli görüyoruz. Alandaki bütün sivil toplum örgütlerini bu platforma katılmaya davet ediyoruz. Bakım Sigortası Platformunun çalışmalarına katılmak isteyen sivil toplum örgütlerinin katılım formunu doldurmalarını bekliyor, saygılar sunuyoruz.

Bakım Sigortası Platformu Çağrıcıları

  • Altınokta Körler Derneği,
  • Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Derneği,
  • Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği,
  • Otizm Konfederasyonu,
  • Otizm Türkiye,
  • Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN),
  • Türkiye Otizm Meclisi,
  • Zihinsel Özürlüler Federasyonu
İlgili Eğitim