Ana içeriğe atla
Image
eğitim
Share

Başvuru Çağrısı: “AB Hibe Programları için Mantıksal Çerçeve ve Bütçeleme Eğitimi”

Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi Projemiz kapsamında 30-31 Mayıs 2023 ve 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak “AB Hibe Programları için Mantıksal Çerçeve ve Bütçeleme Eğitimi” düzenliyoruz.

“AB Hibe Programları için Mantıksal Çerçeve ve Bütçeleme Eğitimi” proje planlama ve geliştirme süreçlerinde bir analiz ve tasarlama aracı olarak kullanılan Mantıksal Çerçeve Matrisi’nin nasıl kullanılacağını ve Matrisin proje döngüsü yönetimi ile olan ilişkisini ele almak için tasarlandı. Bu yönüyle eğitim, özellikle AB hibe programlarına başvuru sürecinde olan STÖ’ler için fayda sağlayacak niteliğe sahiptir. 

Eğitim programı içerisinde ele alacağımız konular şöyle:

  • Program, proje, hibe, faaliyet kavramları ve aralarındaki farklar, 
  • Mantıksal çerçeve yaklaşımının analiz ve planlama süreçlerine sağladığı faydalar, 
  • Temel analizler ve sonucunda ortaya çıkan Neden-Sonuç Zincirinin mantıksal çerçeve matrisi ile ilişkisi, 
  • Varsayımlar ve riskler, bunların mantıksal çerçeve matrisi ile ilişkisi, 
  • Gösterge ve Doğrulama Kaynakları belirleme, 
  • Bir projenin faaliyet planı ile uyumlu bütçe hazırlama.
BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Son başvuru tarihi 25 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 23.59

Her iki tarihte düzenlenecek eğitimlerin kapsamı ve içeriği aynı olacaktır.

Her iki eğitim için de katılımcı sayısı 25 kişi ile sınırlıdır. Başvuru formu son başvuru tarihinde veya hedeflenen katılımcı sayısına ulaşıldığında, hangisi önce ise, kapatılacaktır. Başvurucular arasında seçim, başvuru sırasına göre, önce alınan başvuruların kabulü şeklinde yapılacaktır.

Değerlendirme sürecini takiben ve başvuru sahiplerine yanıt verilecektir.

Share
İlgili Eğitim