Ana içeriğe atla
Image
gökkuşağı
Share

Batı Balkanlar ve Türkiye'deki STÖ’ler için Eğitim Programı: İnsan Hakları Temelli Yaklaşımın ve Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması

AB TACSO 3 Projesi, Batı Balkanlar ve Türkiye'deki sivil toplum örgütleri (STÖ’ler) için Haziran ve Temmuz 2021 içerisinde bölgesel/ileri ve temel/ülke özelinde olmak üzere "İnsan Hakları Temelli Yaklaşımın ve Cinsiyet Eşitliğinin Ana Akımlaştırılması (HRBA)" Eğitim Programını çevrim içi olarak düzenliyor. (Son başvuru tarihi: 11 Haziran Cuma)

Eğitim programı, farklı tematik alanlardan STÖ’lere teorik ve pratik bilgi sağlamayı amaçlamaktadır:

 1. Özellikle belirli tematik alanlarda çalışan, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını tüm yönleriyle nasıl tanıtacakları ve benimseyecekleri konusunda uzmanlaşmış STÖ’ler (örneğin, belirli bir kapasiteye sahip STÖ’ler, ulusal ve bölgesel ağlar, hibe veren kuruluşlar, sosyal hizmet sağlayıcıları, kapasite geliştirme sağlayıcıları vb.);
 2. Yerel STÖ’ler, taban örgütleri ve girişimler de dahil olmak üzere insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırma konusunda hiç deneyimi olmayan veya sınırlı deneyime sahip STÖ’ler ve ayrıca diğer ilgili tüm STÖ’ler.

Eğitim programı, insan hakları yaklaşımının temel ilkelerini kapsamakla birlikte STÖ’lerin çalışmalarında insan hakları yaklaşımını ve cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak için belirli yeterlilikler oluşturmayı amaçlamaktadır. Eğitim ayrıca insan hakları yaklaşımının uygulanmasına ilişkin iyi uygulama örneklerini de içerecektir. Eğitimin özel hedefleri aşağıdaki gibidir;

 • STÖ’lerin örgütsel gelişimini, hakların kesişimselliği ilkesini dikkate alacak ve insan hakları yaklaşımını içselleştirecek şekilde güçlendirmek;
 • Başta insani yardım örgütleri, hayırseverlik/bağış temelli faaliyetler yürüten ve acil durum müdahalesinde bulunan STÖ’ler olmak üzere tüm STÖ’lerin faaliyetlerinde hak temelli perspektif ve cinsiyet eşitliğinin benimsenmesini teşvik etmek;
 • İnsan hakları yaklaşımı ana ilkeleri ve standartları hakkında pratik destek ve rehberlik sağlayarak insan hakları örgütlerinin izleme faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Aşağıda belirtilen ayrıntılı program açıklamalarına bakarak ve örgütünüzün insan hakları temelli yaklaşım ve cinsiyet eşitliği ilkelerini uygulama konusundaki deneyim seviyesine bağlı olarak ve tercih ettiğiniz dilde ilgili eğitime başvuruda bulanabilirsiniz. Tüm STÖ’lerin yalnızca bir eğitime başvuruda bulunması uygun kabul edilecektir.

Eğitim programı aşağıdakileri içermektedir;

1. Üç Yarım Günlük Bölgesel İleri Düzey Eğitim (14, 15 ve 16 Haziran 2021)

 • Eğitim İngilizce dilinde düzenlenmiştir;
 • Eğitim programı insan hakları temelli yaklaşım ve cinsiyet eşitliği temel ilkelerini kapsamayı ve STÖ'lerin çalışmalarında insan hakları temelli yaklaşım ve cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için belirli yeterlilikler oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim ayrıca insan hakları temelli yaklaşımın uygulanmasına ilişkin iyi uygulama örnekleri de içerecektir;
 • Belirli tematik alanlarda uzmanlaşmış STÖ’lere adanmıştır (örneğin, belirli bir kapasiteye sahip STÖ’ler, ulusal ve bölgesel ağlar, hibe veren kuruluşlar, sosyal hizmet sağlayıcıları, kapasite güçlendirme örgütleri vb.).

Eğitim programının yanı sıra sağlanacak olan mentörlük desteği 30 Haziran 2021'e kadar mevcut olacaktır. Mentörlük desteğinin temel amacı bölgesel ileri düzey eğitim katılımcılarının eğitim esnasında edindikleri bilgileri pratikte uygulayabilmek ve de gelecekteki çalışmaları için olası iyileştirmeler konusunda geri bildirim sağlamak üzere uzman desteği sunmaktır. Uzman desteği katılımcı örgütlerin örgütsel yapılarında, ürettikleri belgelerde ve diğer tüm süreçlerinde insan hakları temelli yaklaşım ve cinsiyet eşitliğini nasıl ana akımlaştıracaklarına ilişkin geri bildirim ve öneriler sunmayı kapsayacaktır.

Derinlemesine yaklaşım ve pratik uygulamalarla etkili bir eğitim sağlayabilmek adına, bölgesel ileri düzey eğitimi için seçilen STÖ ağlarının, hibe veren kuruluşların, sosyal hizmet sağlayıcıların veya kapasite güçlendirme örgütlerinin sayısı sınırlı tutulacaktır (yaklaşık 20 STÖ ağ/örgütüne kadar).

Her STÖ ağı veya örgütü, bölgesel ileri düzey eğitime katılmak için en fazla iki temsilci ile başvuruda bulunabilir. Eğitim programına katılmak için önerilen katılımcıların, örgütsel kültür içerisinde yeni yaklaşımların benimsenmesine ve/veya hedef gruplara hizmet sağlanmasına doğrudan katkıda bulunan görevlerde çalışan kişiler olması beklenmektedir. Eğitim katılımcıları aşağıdaki kriterlere göre AB TACSO 3 Ekibi tarafından seçilecektir:

 • İnsan hakları yaklaşımı ve cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırma konusunda bilgi ve becerilerini artırma motivasyonuna sahip örgütler;
 • Örgütlenme kültüründe ve/veya hedef gruplara hizmet sağlamada yeni yaklaşımlar benimseme konusunda belirli bir ihtiyacı ve motivasyonu gösteren örgütler;
 • Örgüt iç politika ve prosedürlerin oluşturulmasına, örgüt kültürü içerisinde yeni yaklaşımların benimsenmesine ve / veya hedef gruplara hizmet sunumunda yeni yaklaşımların uygulanmasına doğrudan katkıda bulunacak katılımcılar öneren örgütler.

Bölgesel eğitim etkinliği, bölgesel/ulusal STÖ ağlardan, hibe/sosyal hizmet sağlayıcı örgütlerden ve kapasite güçlendirme örgütlerinden maksimum 40 STÖ temsilcisini kapsayacaktır.

Eğitim programına başvuruda bulunmak isteyen STÖ’ler (özellikle belirli bir kapasiteye sahip STÖ’ler, ulusal ve bölgesel ağlar, hibe veren kuruluşlar, sosyal hizmet sağlayıcıları, kapasite geliştirme sağlayıcıları vb.) 11 Haziran 2021 Cuma gününe kadar başvuru formunu doldurup göndererek başvuruda bulunabilirler.

2. İki Yarım Günlük Temel Düzey Eğitim:

 • Batı Balkanlar ve Türkiye'nin yerel dillerinde düzenlenmiştir;
 • Eğitim programı insan hakları yaklaşımının temel ilkelerini kapsayacak şekilde STÖ’lerin çalışmalarında insan hakları temelli yaklaşımı ve cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırma ve acil durumlarda STÖ'lerin koruma rolünü güçlendirmeyi amaçlamaktadır;
 • Yerel STÖ’ler, taban örgütleri ve girişimler de dahil olmak üzere insan hakları temelli yaklaşım konusunda hiç deneyimi olmayan veya sınırlı deneyimi olan STÖ’lere ve ayrıca diğer ilgili tüm STÖ’lere adanmıştır.

Temel Düzey Eğitim aşağıdaki plana göre düzenlenecektir:

 • 21 ve 22 Haziran, Makedonya Eğitimi: Başvuru için son tarihi: 11 Haziran Cuma; Başvuru formu
 • 23 ve 24 Haziran, Bosna Hersek / Karadağ / Sırbistan Eğitimi: Başvuru için son tarihi: 11 Haziran Cuma; Başvuru formu
 • 28 ve 29 Haziran, Arnavutluk Eğitimi: Başvuru için son tarih: 11 Haziran Cuma ; Başvuru formu
 • 30 Haziran ve 1 Temmuz, Bosna Hersek / Karadağ / Sırbistan Eğitimi: Başvuru için son tarihi: 11 Haziran Cuma; Başvuru formu
 • 5 ve 6 Temmuz, Türkiye Eğitimi: Son başvuru tarihi: 11 Haziran Cuma ; Başvuru formu

Derinlemesine yaklaşım ve pratik uygulamalarla etkili bir eğitim sağlayabilmek adına, temel düzey eğitim katılımcılarının sayısı maksimum 30 STÖ temsilcisi ile sınırlı tutulacaktır. Eğitim programına katılmak için önerilen katılımcıların, örgüt kültürü içerisinde yeni yaklaşımların benimsenmesine ve/veya hedef gruplara hizmet sağlanmasına doğrudan katkıda bulunan görevlerde çalışan kişiler olması beklenmektedir. Eğitim katılımcıları aşağıdaki kriterlere göre AB TACSO 3 Ekibi tarafından seçilecektir:

 • İnsan hakları yaklaşımı ve cinsiyet eşitliğini ana akımlaştırma konusunda bilgi ve becerilerini artırma motivasyonuna sahip örgütler;
 • Örgütlenme kültüründe ve/veya hedef gruplara hizmet sağlamada yeni yaklaşımlar benimseme konusunda belirli bir ihtiyacı ve motivasyonu gösteren örgütler (örneğin, örgütün diğer üyeleriyle bilgi paylaşmak, bilgi aktarmak vb.).

Avrupa Birliği TACSO 3 Batı Balkanlar ve Türkiye’de katılımcı demokrasilerin güçlendirilmesini ve AB ile uyumlaşma süreçlerini odağına alan bir teknik destek projesidir (www.tacso.eu). Bu anlamıyla AB TACSO 3 sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini ve sivil toplumun ve çoğulcu bir medyanın gelişimi için elverişli ortamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. 

İlgili Eğitim