Ana içeriğe atla
Image
Birlikte yaka pinleri
Share

BİRLİKTE Ağı

Birlikte Ağı, yeni dönemde katılımcılar arasında deneyim paylaşımını kolaylaştırmak, iş birliği olanakları için bir zemin oluşturmak ve uluslararası ağlarla ilişkilerin güçlendirilmesi için tasarlandı.

BİRLİKTE Kurumsal Destek rogramı’nda daha önce edinilen deneyimler, yararlanıcıların çeşitli etkinliklerle düzenli olarak bir araya gelmelerinin, diğer STÖ’lerin çalışmalarını tanımalarına, karşılaştıkları zorlukları paylaşmalarına ve çözümler formüle etmelerine yardımcı olduğunu gösterdi. Bu etkinlikler aynı zamanda program katılımcıları arasında iş birliği olanakları yarattı. 

Birlikte Ağı ile katılımcı STÖ’ler arasında deneyim paylaşımını kolaylaştırmayı, iş birliği olanakları için bir zemin oluşturmayı ve uluslararası ağlarla ilişkilerinin güçlendirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda, katılımcı örgütlere çeşitli destekler de sağlayacağız.

  • BİRLİKTE Dijital Buluşma Noktası: Katılımcı STÖ'lerin aralarında dinamik bir iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla dijital bir platform oluşturulacak. Bu platformla, katılımcılar çalışmalarını, duyurularını, haberlerini, başarı öykülerini ve yayınlarını birbirleriyle paylaşabilecekler.
  • STÖ Buluşmaları, hibe almaya hak kazanan STÖ’lerin kendi ihtiyaçlarına ve taleplerine göre dizayn edilecektir. Bu etkinlikler serisi temel olarak STÖ’ler arasında deneyim ve bilgi paylaşımın sağlamayı hedefler. 
  • Çevrimiçi Sivil Alan Buluşmaları, sivil toplum alanındaki son gelişmeleri, Türkiye’deki sivil toplum gündemini ve STÖ’lerin karşılaştığı sorunları değerlendirmek amacıyla düzenlenecek olan forumlardır.
  • İrlanda Sivil Toplumu ile Deneyim Paylaşımı: STGM’nin İrlanda’da bulunan proje ortağı The Wheel’in desteği ile yürütülecek olan bu bileşen, katılımcı STÖ’lerin öncelikli olarak İrlanda’da benzer alanlarda çalışan STÖ’lerle ve uluslararası ağlarla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefler. Bu kapsamda çalışma ziyaretleri ve aktivistler için işte öğrenme programı düzenlenecektir. Çalışma ziyaretlerinin teması ve ziyaret edilecek ülke, program katılımcıları ve İrlandalı STÖ’ler tarafından belirlenecektir. Aktivistler için işte öğrenme programı ise katılımcı örgütlerden aktivistler için İrlanda’da bir STÖ’de çalışma olanağı sağlayacak.
Share
İlgili Eğitim