Ana içeriğe atla
Image
İstanbulda yapılan p2p etkinliğinden toplu resim pankartta birlikte logosu var birlikte değiştirelim  yazıyor
Share

BİRLİKTE ikinci uygulama dönemi birinci yılını geride bıraktı

Türkiye'deki yerel STÖ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz ve ikinci uygulama döneminde farklı hak alanlarından 25 sivil toplum örgütü ile birlikte çalıştığımız BİRLİKTE programımızın birinci yılını geride bıraktık. Bu bir yıldan geriye bizim için keyifli anılar ve hepimiz için geliştirici deneyimler kaldı.

Program stratejilerinin birinci yıl değerlendirmesinde ise öne çıkan başlıklar şöyle oldu. 

  • Program katılımcısı 25 örgüt kurumsal hibe programının örgütlerinin ihtiyaçlarına karşılık geldiğini söyledi.
  • Örgütlerin tamamı hibe başlığında aldıkları teknik desteğin kendileri için yeterli olduğunu aktardı.
  • Örgütlerin %92'si kurumsal kapasite gelişimimi destekleyici araç ve yöntemlerin ihtiyaçlarına yönelik olduğunu ifade etti.
  • Örgütlerin tamamı dönemsel mentor saha ziyaretlerini pratik ve faydalı buldu.
  • Toplumsal cinsiyet anaakımlaştırma kapasite gelişimini destekleyen araç ve stratejilerin olumlu olduğu ancak bu alanın iyileştirilebileceği not edildi.
  • İzleme ve değerlendirme konusunda ise örgütlerin programa verdikleri geri bildirimlerin dikkate alındığı belirtildi.
  • BİRLİKTE katılımcısı örgütlerden, iletişim başlığında bire bir mentorluk ve danışmanlık desteğinden yararlananlar aldıkları desteğin ihtiyaçlarına ve kapasitelerine uygunluğu konusunda olumlu cevap verdi.

factsheet

 

İlgili Eğitim